В Община Криводол отбелязаха Денят на ромската култура и гордост

Учебните заведения в община Криводол се включиха активно в поредната кампания, която се организира по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи.

Близо 150 ученици от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОбУ „ Св. Св.  Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ „ Васил Левски“ – с.  Лесура, ОУ „ Васил Левски“ – с. Ракево и ДГ „  Славейче“ – гр. Криводол се присъединиха към кампанията по отбелязване на Ден на ромската гордост и култура, която Център „ Амалипе“ организира за девета година, съвместно с ромски и антирасистки  неправителствени организации. Целта е   преодоляване на общоприетите стереотипи и предразсъдъци, както и да бъде съхранена  традиционната ромска култура, история и традиции.

Кампанията  в учебните заведение на община Криводол беше съпътствана от няколко събития. Най – малките жители на  града – децата от ДГ „ Славейче“  рисуваха. Образователните медиатори Камелия Влахова и Тихомир Георгиев презентираха  интересни факти  за празничния календар на ромската общност. Младежкият координатор Н. Николов с участници от  доброволческия клуб изготвиха информационно табло с интересни факти и фотоси от бита и културата на ромския етнос, както и тематични покани до представители на местната общност.  При изключителен интерес премина и беседата с родители, които проведоха общностните модераторите, представители на  родителската общност.  На всички участници бяха раздадени стикери и информационни брошури.