Домашно насилие и престъпления от омраза по време на извънредното положение и пандемията от COVID-19

Областна администрация – Велико Търново беше домакин на организираната от Програма JUSTROM на Съвета на Европа и Европейската Комисия и Център Амалипе среща във връзка със зачестилите случаи на домашно насилие и престъпления от омраза по време на извънредната обстановка. Домакин на събитието бе “Областна администрация – Велико Търново“. Дискусията бе открита от Областния управител проф. д-р Любомира Попова. Участие в нея взеха представители на Районните съдилища във Велико Търново и Горна Оряховица, Окръжен съд – Велико Търново, Районна прокуратура – Велико Търново, Областна дирекция на МВР, ДАНС – Велико Търново, РУО, РЗИ, общини от област Велико Търново, адвокати. Дистанционно в срещата участва и екипът на програма JUSTROM в Пловдив.

Адвокат Диляна Гитева, национален координатор на програма JUSTROM, представи програмата, която е съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. За трите години, през които функционира в България програмата е помогнала на десетки ромски жени, жени от различни малцинствени групи и на всеки, който е в уязвима позиция, има нужда от помощ или е с нарушени права. Последвалата дискусия постави фокуса върху два основни проблема: домашното насилие, случаите на което зачестиха през месеците на пандемия според експертите, както и престъпленията от омраза, които много често остават невидими, но правилното им идентифициране като такива дава много ясно послание – не само на извършителите, но и на цялото общество. Теодора Крумова от екипа на Програмата JUSTROM във Велико Търново подчерта, че за да се пресече проблемът с домашното насилие в ромска общност е необходима екипна работа: от една страна за промяна на нагласите и сензитивността по отношение на насилието вътре в общността, от друга страна – за преодоляване на стеротипи, които съществуват сред самите институции, и от трета – недоверието и от двете страни. Споделени бяха и добри практики за съвместни действия по случаи на домашно насилие сред едни от най-консервативните ромски групи във Велико Търново, случаи, които се оказаха знакови, защото отправиха важно послание: и към общността, и към обществото, че подобни действия са недопустими и те се санкционират с цялата строгост на закона. Въпросният представен случай доведе до рязко намаляване на насилието и повече увереност сред жертвите, че има механизми за защита и те могат да ги ползват. Г-н Тотко Тотев, представител на Районна прокуратура Велико Търново и координатор по въпросите на домашното насилие сподели практиките в Районна прокуратура и целенасочените действие по разкриванетио на такива престъпления. Той представи и наличието на регистър на случаите на домашно насилие.

Участниците обсъдиха и престъпленията от омразата и важността от бърза реакция спрямо извършителите. Те се обединиха около посланието „Расизмът не е модерен“, споделено от Председателя на Райнонния съд във Велико Търново Младен Димитров

Дистанционно в срещата се включи и Любов Стойчева, юрист в отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, която говори за проблемите, свързани с престъпления от омраза и домашно насилие в уязвими общности, като сподели международни практики при работа с подобни случаи. Г-жа Стойчева сподели примери на заведени и спечелени дела в ЕСПЧ срещу България.

В заключение участниците се обединиха около общи дейности, насочени към повишаване на информираността, превенцията и последваща съвместна реакция.