За целите на Селановското училище в извънредните условия

Когато преди години трябваше да разработим Стратегията за развитие на училището, екипът на ОУ ,,Н.Й.Вапцаров” с.Селановци не прие задачата формално. Днес във време на ,,извънредност” разбираме колко много си е заслужавал трудът. Ние анализирахме средата, потенциала, дефицитите, потребностите. Но най-важното изяснихме голямата цел – всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !

Сигурно звучи шаблонно, но се заехме да изпълняваме целта ежедневно, ежечасно – с мисълта за всеки ученик. Търсехме и намирахме най-работещите методи и средства, защото опознаваме индивидуалните особености за всеки малък човек, и в условията, в които ни постави извънредното положение пренастроихме съществуващите, открихме нови канали, но не забравяме ЦЕЛТА.

Днес от 153 ученици 110 работят в електронен вариант – този, който е удобен и изпълнимот учениците с или без помощта на родителите, в зависимост от възрастта и „моженето“. За 43 това не е ,,работещият” вариант. Те получават своите задачи на хартиен носител. Работят и ги връщат за проверка. И тук е мястото да споделя важното присъствие на всеки член на училищния екип – учители, логопед, психолог, помощници на учителя. Те са, които коментират, подготвят, публикуват, консултират, изслушват, ,,сгълчават”… Обслужващият персонал технически и организационно е обезпечил целия процес, заедно с изпълнението на всички други ,,долитащи’ задачи.

Оставих накрая да коментирам работата на социалния работник, защото неговата роля на медиатор стана видима за цялата общност. Скрито зад предпазната маска, остава лицето и вълнението на Йоана, която освен да предаде, и обясни новите материали, да получи старите и да изслуша проблемите при изпълнението им, трябва да посрещне спокойно ,,странностите” на част от родителите. Тя е ангажирала в своята мисия съпруга си. Селановските улици са с дължина 80 км. Трудно е човек да се предвижва пеша. Но Милен е свикнал ,,да гаси пожари” в Пожарната в Оряхово. Днес той помага на училището като доброволец, защото ние имаме ясна цел за успеха на всяко дете и ще я постигнем.

А вируса… оставяме на специалистите.

 

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА – ПЕТЯ РУСИНОВА