На кръгла маса в Прага беше обсъдено състоянието на сегрегацията в България и Испания

Състоянието на образователната сегрегация, модели за десегрегация и практически и успешни примери от България, Испания и Белгия бяха представени по време на кръглата маса “Състояние на образователната сегрегация при ромите: данни и практически решения от България и Испания”. Тя беше организирана от Център Амалипе и Fundacion Secrtariado Gitano на 24 октомври в Прага, в навечерието на 15-ата Европейска ромска платформа. Кръглата маса беше хибридно събитие, което се проведе както присъствено, така и онлайн. В нея взеха участие представители на неправителствени организации, Европейската комисия, FRA, учители и директори на училища, както и образователни медиатори.
Кръглата маса беше организирана като заключително събитие на проекта No Segregation, изпълняван от Amalipe и FSG, с подкрепата на ЕК, ГД “Правосъдие”. Бяха представени основните резултати от проектите: карти на образователната сегрегация на местно ниво в България и Испания, цялостни модели за десегрегация в градските райони, в селските райони, модели за избягване на вторичната сегрегация и за интеграция на ромските деца мигранти в западноевропейските страни.
Деян Колев, председател на център “Амалипе”, представи основните изводи от проучването на сегрегираните институции в България. То обхваща всички училища и детски градини в България и е извършено в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката. Проучването посочва, че 185 основни училища и 150 професионални гимназии (училища за професионално обучение) функционират като сегрегирани училища и броят им се увеличава.
Галина Сакарова, директор на СОУ “Трайко Симеонов” в Шумен, представи как училището е успяло да обърне процеса на сегрегация в средното образование, да спре така нареченото “бягство на белите” и да мотивира българските деца да се запишат обратно. Кратък филм за този уникален опит можете да видите тук.
Даниела Христова, директор на Обединеното училище ” П. Р. Славейков” в Джулюница, разказа за опита си да повиши качеството на образованието в това селско училище и да запази смесения етнически състав на учениците в него. Нейната презентация можете да намерите тук.
И двата училищни опита на г-жа Сакарова и г-жа Христова са доста уникални, тъй като в повечето случаи селските училища стават изцяло “ромски” и вторичната сегрегация е много рядка. Въпреки това опитът и на двете училища показва, че всеотдайните учители и директори на училища, в съчетание с въвеждането на интеркултурно образование, ангажирането на родителите и повишаването на активността на учениците, биха могли да доведат до промени.
Белен Санчес от Fundacion Secretariаdo Gitano представи основните изводи от изследването, проведено в Испания. Тя също така разказа за опита на училищата и успешния модел в Испания. Презентацията можете да намерите тук.
На кръглата маса присъстваха онлайн целият отдел на ГД “Заетост”, отговарящ за България и за Румъния, както и други национални и европейски институции, учители и работници по места. Експертите на ЕК зададоха много въпроси и отново заявиха подкрепата си за образователната десегрегация. Деян Колев изрази своята благодарност към ГД “Заетост” за постоянната подкрепа на усилията на ромската организация и ромската общност, особено в комитетите за наблюдение на ЕСФ. Участниците получиха книги и брошури, които представят успешни практики от България, Испания и Белгия на националните езици плюс английски и ромски.

 

 

Записът от срещата в по-голям формат можете да намерите тук.

Повече за проекта No Segregation можете да намерите тук.