Номинация в категория “Детска организация”, награди “Златна ябълка”