Образователни медиатори отбелязаха Ромската Нова Година

Велико Търново
На13 януари от в клуб 7доброволци към Център ,,Амалипе“ отбелязаха Василица с вечер на ромската култура, бит и традиции. Събитието започна с театрална постановка с участието на доброволци, които ни показаха как се празнува Васильовден в едно ромско семейство. След гостите се насладиха на ромските песни, които бяха изпълнени от Елена Христова. Не на последно място бяха приготвени традиционни ястия, които всеки един гост опита.

Павликени
На 14.01.Банго Васил /Василица/ ученици от СУ “Бачо Киро“ град Павликени ,ОУ “Св Климент Охридски“ , ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква посетиха Община Павликени. По традиция децата сурвакаха с пожелания за здраве, плодородие, мир и трудолюбие кметът на Община Павликени инж. Емануил. Манолов. – Събитието бе уважено и от заместник кметовете на Общината –инж Анастасия. Вачева и инж. Албена Петрова г-жа Румяна Гаврилова секретар на Община Павликени , г-н. Христо Кавалски –председател на общински съвет, г-жа Катя Димитрова –Началник отдел хуманитарни дейности, ,както и други служители на Община Павликени. На този празник бе представена литературно музикална програма от учениците от ОУ “Бачо Киро“ град Павликени. Малчуганите сурвакаха всички за здраве и берекет ,като след това получиха подаръци.
Вследствие на това сурвакарите посетиха и Дирекция Социално подпомагане град Павликени. Те бяха посрещнати от директорката г-жа Ангелина Петрова и служителите към дирекцията ,децата сурвакаха за здраве и берекет ,като също получиха и много подаръци. Следващата институция ,която посетиха бе дирекция Бюро по труда град Павликени ,където бяха посрещнати от директора г-жа Илийка Иванова и служителите към бюрото по труда. От името на ЦМЕДТ ,АМАЛИПЕ“ Изказваме специална благодарности към на г-н Александър Михайлов –директор на ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква, Дияна Кънчева –учител ЦДО град Бяла Черква,Г-жа Лидия Ненкова –учител към ОУ “Св Климент Охридски“ гард Павликени, г-н Неделчо Неделчев –педагогически съветник към СУ “Бачо Киро“ град Павликени ,който помогнаха за това събитие.
Инициативата се провежда по инициатива на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Стражица

На 14.01.2020г. И тази година по инициатива на Образователния медиатор-Ирена Михайлова към Център „Амалипе” заедно с ученици от СУ “Ангел Каралийчев” с ръководител г-жа Петя Калчева сурвакаха кметския екип в община Стражица. С автентични саморъчно направени сурвакници учениците сурвакаха за здраве и късмет, зам.-кмет инж. Георги Боянов, зам.-кмет инж. Катя Петрова, председателя на Общинския съвет Илиян Маринов и служители на администрацията. Ритуалът е част от проявите за празника Василица, който ромската общност почита, като начало на Новата година, а децата пожелават здраве и берекет с традиционните за ромския, фолклор. След, което заедно с родители се проведе тематична среща във връзка с празникът Василица, който се отбелязва от много ромски групи в България и на Балканите като начало на Новата година. Образователния медиатор – Ирена Михайлова проведе беседа на тема „Единни в Празниците”. На срещата присъстваха: Медиатори към Община Стражица и Родители. Срещата започна с обсъждането на празника 14-Януари „Васильовден”-Ромската нова година. Разговаряха, че на „Банго Васил”се подготвя богатата празнична трапеза с децата сурвакат за пожелания , здраве, берекет и успехи. На 14 януари се празнуват– Василица, или още Банго Васил. – Според една от тях, Дяволът подмамил ги да тръгнат по мост, който започнал да се руши зад тях и те щели да се удавят, ако не се явил Банго Васил ( Куцият Васил ) и с молитва отправена от него към Бога мостът бил възстановен, а родът на ромите бил спасен сподели медиатора с родителите. В допълнение се представи, че различните етноси имат различни обичаи и традиции, различните религии имат различни празници и ритуали. Но между нас има и много общи неща, които ни обединяват. Както и сред други етноси и националности, спазването на традициите осъществява връзките между поколенията гарантира оцеляване на рода, споделиха присъстващите.

Средец
Екипът на ЦРО Средец отбеляза 14 януари Ромската нова година „Василица“ в Център за развитие на общността гр. Средец. Като младежи представиха ромски танци стихотворения и песни. Също така се състоя „Викторина“. Не на последно място се закри празника с едно циганско хоро.
Борован
На 14.01.2020г. се отбеляза Васильовден в ОУ “Отец Паисий“, с. Борован от групата с Факултативни учебни часове „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ -7.клас и клуб „Пръски от извора“ – 5.клас по проект „Аз, ти, тя и той заедно за социална интеграция в Община Борован“ с подготвената литературно – музикална програма за сурвакане под наслов „Василица – здрава и щастлива“. Учениците от двете групи с ръководител госпожа Ива Гачовска сурвакаха за здраве на 14 януари, поздравиха със своите изпълнения общинската администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ и читалището в село Борован.
с. Добролево
Образователни медиатор Пламен Методиев заедно с деца от основно училище Св. Св. Кирил и Методий ще сурвакаха кметицата за здраве и учителите. Децата са изпълниха песни и стихотворения на родния език – ромски празник Василица.

Антоново 
На 14.01.2020 г. в Център за развитие на общността – гр. Антоново за първи път се отбеляза Ромската Нова Година – Василица. Събитието бе уважено от Юсуф Исмаилов – председател на Общински съвет – Антоново, Милка Иванова – ръководител на проекта и Мелят Исмаилова – координатор ОПНОИР.
Кампанията за честването на Василица цели популяризиране на културната идентичност на етнически общности.
На събитието образователният медиатор Дочка Михайлова, запозна присъстващите с празника Василица – Ромската Нова година – един от най-големите и най-почитаните празници от всички ромски групи у нас, традициите при отбелязването му, традиционни ястия и легенди.Събитието е част от Дейност 1: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0004-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.

Община Каспичан
На 14.01.2020г.-Банго Васил в ОБУ “П. П. Славейков“, с. Марково с ученици от групата по ромски фолклор с ръководител Детелина Лазарова, ни припомниха легендите за куция Васил, след това наричаха със сурвачки за здраве, късмет и берекет. Също така, съвместно с учители и представиха презентация за легендата, традицията и обичая на ромския празник-Банго Васил. Като гости на тържеството, което се проведе, присъстват директора на ОБУ“П .П. Славейков“-, учители, родители и ученици.
Образователният медиатор Марин Ангелов Маринов на 14.01.2020г. заедно с учениците от ОБУ “Христо Ботев” отбелязаха празника Василица като сурвакат кмета на с. Каспичан също така и кмета на община Каспичан. Учениците подготвиха и пиеса , която бе представена пред кметовете.
Образователния медиатор Зелиха Реджеб на 14.01.2020г., заедно с учениците от ОУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Плиска отбеляха празника Василица със песни, танци и драматизация на приказката Банго Васил.

Криводол
Във връзка с Ромската Нова година – Васильовден съгласно заложените дейности по проект ,,Заедно можем повече” в училищата на територията на Община Криводол: СУ ,, Св. св. Кирил и Методий” гр. Криводол, ОУ ,, Васил Левски” с. Ракево и ОБУ ,, СВ. св. Кирил и Методий ” с. Краводер бе проведена кампания с най – разнообразни дейности, а именно:
1. Пресъздаване на обичая Василица;
2. Провеждане на беседи във връзка с обичая;
3. Изработване на най хубава рисунка на тема Василица;
4. Посещения на различни институции ( читалище, кметство и др.)

Никола Козлево
В офис на ЦРО “Амалипе” Образователните медиатори – Миглена Иванова, Пламенка Лазарова и Силвия Митева заедно с родители, ученици и учители отбелязаха Ромската Нова година с традиционни ястия, тържество с песни и стихотворения и изработване на сурвакници.
Шабла
Във връзка с 14-ти януари Ромската Нова Година образователния медиатор отбеляза празника , заедно с ученици от 5-6 клас, като сурвакаха общината и ръководителите от училището.
Ново Село
Образователните медиатори заедно с младежкия координатор отбелязаха Ромската Нова Година в Община Ново Село, като с децата от ДГ изнесоха кратка програма, като включваше песни, танци и стихотворения.
Етрополе
По повод 14.01.2020г.Банго Васил ромската Нова Година на 15.01.20г. Доброволеца Марко Георгиев към “Амалипе” И здравните медиатори съвместно със ученици от ОУ “Христо Ботев”. Отразиха ромската нова година като посетиха и сурвакаха Кметовете на Община Етрополе., Общинска Администрация, ОЗД, дирекция социално подпомагане, ЦОП,МВР Гр. Етрополе и традиционно ги почерпиха баница със късмети.
Гулянци   
На 14.01.2020г. празника Василица с група ученици от СУ”Хр.Смирненски ” Гр.Гулянци. Представиха кратка програма по повод Ромската Нова година – един от най-големите и най-почитаните празници за общността. Децата разказаха легендата, свързана с Василица.

Наши сайтове
amalipe.com
romaeducation.com
romahealth.com
totouchtheuntouchable.com

Нашите партньори

Контакти
Велико Търново 5000,
ул.”Самуил” 4, ет 1,
ап. 116, п.к. 113,
тел/факс: 062/600-224
e-mail:
center_amalipe@yahoo.com

с финансовата подкрепа на Европейската Комисия
Център Амалипе носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата уеб-страница и при никакви обстоятелства публикуваното не може да се приеме като официална позиция на Европейската Комисия