Работа при нас

Обява за офис сътрудник

                             Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява свободно работно място по трудово правоотношение за следната длъжност ОФИС СЪТРУДНИК Кратко описание: Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. Основни приоритети на […]

Read More

Обява за експерт образователни програми

Център “Амалипе” е организация, която работи за образователна интеграция и вярва, че всяко едно дете може да успее, всяко дете може да бъде отличник, стига да му помогнеш да го поиска. В допълнение към това, Център “Амалипе” работи за равноправното интегриране на ромите в обществото, основано на запазване на ромската идентичност и на модернизацията на […]

Read More
Page 2 of 212