ПРЕДСТОЯЩО: Предстои поредното обучение за преподаватели по клуб “Фолклор на етносите”

За поредна година Център „Амалипе“ кани както преподаватели, които за пръв път през тази учебна година ще започнат да водят часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, така и представители на дългогодишни партньорски училища, които да обогатят знанията си.

 

Обучението ще се състои в дните 22.11 – 24.11.2019г. в Парк хотел Арбанаси, с. Арбанаси, общ. Велико Търново, като се очаква събере над 40 участника. Лектори на събитието ще бъдат самите създатели на извъкласното занимание – Теодора Крумова и Деян Колев.

 

Целта на тези часове е да повиши мотивацията на ромските ученици за образование, да стимулира активното участие на родителите в учебния процес и в училищния живот, но и да помогне на българските, турските и други ученици да видят в своите връстници просто приятели, а не обект на стереотипи и предразсъдъци. Факт е, че тези часове помагат не само да задържат децата в училище, да намалят безпричинните отсъствия и отпадането, но и да повишат образователните резултати на децата.

 

В рамките на обучението учителите ще се запознаят с методите на преподаване, които могат да активизират учениците и техните родители, а те от своя странада ги накарат да споделят и преоткриват ценностите си.