Проведено обучение за повишаване на дигиталните компетентности за родители се проведе в ,,ОУ П.Р. Славейков“, с. Джулюница

На 23 септември 2022г. по проект DREAM ROAD се проведе обучение на родители от различна възрастова група в ,,ОУ П.Р. Славейков“ с. Джулюница. Темата на срещата бе как да работим с Microsoft Excel. Присъстващите бяха двадесет родители, които се запознаха с функциите на Microsoft Excel. Всеки един от тях имаше поставена задача да си направи месечно разпределение на приходите и разходите. Целта бе участниците да се научат да си правят семеен финансов бюджер (ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ). Атанас Атанасов и Валери Ангелов, съпътстваха обучаемите, като им поясниха за какво служи excel таблица и как посредством различни команди, програмата може да ни пресметне необходимите стойности които търсим. Атанас и Валери споделиха – Основната среда за работа в Microsoft Excel представлява работна книга – файл, който може да съдържа един или множество работни и диаграмни листове.

Работният лист е като счетоводна книга и съдържа редове и колони. Колоните се простират вертикално и се обозначават с букви, наречени имена на колони. Имената на колоните са разположени в горната част на работния лист. Редовете се простират хоризонтално и се обозначават с цифри, наречени номера на редове. Те са разположени в лявата част на работния лист сподели Атанас. Г-н Ангелов експерт към ЦМЕДТ АМАЛИПЕ също сподели на присъстващите, че с помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се попълва информация като : числа, текст и полета за изчисления, която след това може да се променя, изтрива или замества с друга. Може информацията да се организира в няколко работни листа в една работна книга, след което те да се наименуват по удобен начин, така че нужната информация да се намира бързо и лесно.

Родителите успяха да си направят месечен финансов бюджет. Участниците споделят, че за първи път някой им обяснява как да работят с подобна програма. Освен това никой от присъстващите не си е правил до сега семеен финансов бюджет за приходите и разходите, като подчертават необходимостта от периодични подобни срещи и обучения за повишаване на дигиталните компетентности на родители, защото света става все по модерен и родителите трябва да отговорят на предизвикателствата на този свят. През изминалите две години светът премина през една глобална пандемия, която промени перспективите на хората и ни научи на много нови неща. Децата преминаха от присъствено обучение, в обучение от разстояние. В този момент много родители не успяха да подкрепят своите деца именно заради липса умения в дигитална среда. Нямаше как родителите да помагат на своите деца да използват социални приложения или платформи, като Microsoft Teams, Zoom.us, и др., защото нямаха нужните знания за тези приложения. Именно заради това родителите споделят, че биха искали периодично да има обучения за повишаване на дигиталните компетентности на родители, за да могат да помагат на своите деца.

 

Обученията се реализират в рамките на проект DREAM ROAD – ДУНАВСКИ РЕГИОН ЗА ПО-ДОБЪР ДОСТЪП, ОВЛАСТВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОМИТЕ