Регистрирайте се за участие в проект Образование за утрешния ден!

До 13 декември всички начални, основни, обединени и средни училища, профилираните гимназии, както и някои професионални гимназии трябва да се регистрират в електронната платформа на проект “Образование за утрешния ден”, за да гарантират участието си в тази изключително обещаваща и перспективна инициатива. Останалите професионални гимназии също могат да се регистрират и да заявят желанието си за участие в проекта.  Център Амалипе съветва всички те да го направят, тъй като Образование за утрешния ден има потенциала да се превърне в най-желания от учениците проект!  Какво представлява той и какво най-неотложно трябва да направят училищата?

„Образование за утрешния ден” e първата наистина мащабна инициатива за въвеждане на модерно дигитално образование в цялата страна. Амбицията на проекта е да достигне до над 2000 училища във всяко едно кътче на България,  както в София и големите градове, така и в най-отдалечените села и градчета, в които пламъкът на образованието се поддържа от функциониращо училище. До края на 2022 г. в рамките на операцията следва да бъдат реализирани 7 типа дейности:

  1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформаза образователни услуги: достъп до нея ще имат учители, ученици и родители;
  2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и т.н): това е изключиттелно необходима инвестиция, както в по-малките училища, така и почти навсякъде. Печален факт е, че в българските училища един компютър се поделя от 11 ученика, а средно за ЕС това се прави от 4 ученика… Да не говорим за интерактивните дъски, които все още са „екстра”, която не могат да си позволяват много от училищата и т.н.;
  3. Обучения на педагогически специалисти по и със средствата на ИКТ: това е една от основните дейности по операцията, като се предвижда 27000 учители да преминат обучение;
  4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала, приложения и игри, тестове и др. Те ще бъдат разработвани от учителите което е специфична гаранция,  че ще бъдат практически приложими и отговарящи на реалните нужди на образователния процес;
  5. Идентифициране и утвърждаване на дигитални образователни ресурси –международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги;
  6. Организране на извънкласни дейности – клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения: това също е една от основните дейности, която ще включи 220000 ученика;
  7. Информационни кампании.

 

МОН ще бъде конкретен бенефициент на „Образование за утрешния ден”, подобно на другите две големи операции – Подкрепа за успех и Активно приобщаване. За участие са поканени всички общообразователни училища в страната – общо 1942. Списък вижте тук.

В операцията ще бъдат включени и 58 детски градини. Списък вижте тук.

Единствено професионалните гимназии първоначално бяха изцяло изключени от участие в проекта при одобряването му в Комитета за наблюдение на оперативната програма.. (Аргументът за не-участието на професионалните гимназии, изложен от МОН бе, че в тях ще се правят инвестиции за повишаване на качеството на професионалната подготовка). Впоследствие МОН и Агенция ОПНОИР уговориха пълноправното участие на част от професионалните гимназии, които са включени в списъка на участващите училища.  МОН подготви и още един списък на професионални гимназии, които могат да реализират извънкласни дейности и други дейности по проекта, без да са включени в дейност 2, тоест без да получат доставки на техника. Вижте този допълнителен списък тук.

Но дори и невключените в нито един от списъците професионални гимназии могат да заявят желание за участие в дейност 6 на проекта и така да получат финансиране за извънкласни дейности в областта на дигиталните технологии. Направете го, колеги!

Всички общообразователни училища, както и част от  детските градини,  профилираните гимназии и професионалните гимназии, които са включени в заповедта на министър Вълчев за определяне на участниците в проекта, трябва спешно да се регистрират на платформата https://oud.mon.bg/ , да изтеглят попълнят подпишат и прикачат сканираните декларации съгласно образците в платформата в срок до 13 декември включително. Това става много лесно и бързо. За първоначален вход използвайте потребителското име и паролата за вход в НЕИСПУО.

 

 

Център Амалипе призовава всички училища, включително всички професионални гимназии, оперативно бързо да се регистрират и да заявят желание за участие в проекта! Той е шанс да се организират дейности, които със сигурност ще бъдат изключително интересни и полезни за учениците! В 21-ви век най- сериозното изключване е дигиталното изключване, а дигиталната грамотност е една от най-важните  предпоставки за  успешната реализация на всеки един! Участващите във всички дейности по проекта училища и детски градини  ще получат  техническо оборудване, от което безспорно се нуждаят. Но още по-важни са възможностите за изработване на дигитални продукти и особено за провеждането на извънкласни дейности в областта на дигиталните технологии. Нека колегите от професионалните гимназии  не се обезсърчават  от това, че на този етап  не са включени в дейност 2, тоест няма да получат доставка на техника – призоваваме Министерството на образованието да намери начин всички училища, които изпълняват дейност 6 да получат доставки  на техника! Убедени сме, че за това могат да бъдат намерени достатъчно възможности предпоставка.

 

Списък на участващите училища вижте тук.

Списък на участващите ДГ вижте тук.

Допълнителен списък на ПГ, които могат да участват в част от дейностите вижте тук.

Заповедта на министър Вълчев вижте тук.