Теодора Симова: “За да има авторитет една училищна институция, трябва да има добра връзка между ученици, родители и самото училище”

Oсновно училище „ Васил Априлов“ в с. Хърлец, обл. Враца за втора поредна година сформира група „ Младежта е толерантност и устрем за образование“ по проект „ Твоят час“.

Предизвикателството на бъде ръководител на групата през тази учебна година прие Теодора Симова – библиотекар в местното читалище.

1.Представете се ….

Теодора Симова; възраст – 32 години; образование- средно; семейно положение- омъжена; хоби- работа с деца

2.Какъв беше мотивът да приемете предложението на Център „Амалипе“ и ОУ „Васил Евстатиев Априлов“ да станете ръководител на група „Младежта е толерантност и устрем за образование“?

Работя в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1927“ село Хърлец като библиотекар. Присъствайки на различни училищни инициативи, с интерес наблюдавах дейностите на учениците в групите по „Твоя час“, включването им в празници, организирани от Кметство село Хърлец и Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1927“ . Прецених, че и аз мога да дам от себе си при работата си с учениците, ако бъда избрана за ръководител на група. Получих подкрепата на ръководството, на учениците и техните родители. И след като преминах успешно обучението на Център „Амалипе“, започнах седмичните си ангажименти с шестокласниците на нашето училище.

3.Кои теми харесват на учениците?

За корените на семейството рода, за историята и традициите на селото, за родовата памет и начините да я запазим, за легендите и местните обичаи.

4.Има ли нещо, което притеснява учениците? Нещо, което не желаят да правят, участват…?

Не, няма. Често в групата се включват и ученици от другите класове, приятели на записаните.

5.Споделят ли с вас неща от училищния живот, от ежедневието си?

Споделят за всичко, което ги вълнува – за интересни случки, за трудности, които имат, дори и лични неща, които не бих искала да коментирам. За мен това означава, че между нас има доверие. Доверие, което се гради трудно, но не е невъзможно.

6.С какво родителската общност може да бъде полезна на училищната институция?

За да има авторитет една училищна институция, трябва да има добра връзка между ученици и родители от една страна, и училище от друга: добрата комуникация, активното участие на родителския актив в Училищното настоятелство, Обществения съвет и Родителския клуб може да доведе до успешното финалиризиране на всяка една идея – с или без осигурени средства по проект. В последните години училището разработва проектни предложения към ЦОИДУЕМ, което даде възможност на не малък брой родители да преминат различни обучения, да участват в атрактивни дейности и т.н.. И противно на общественото мнение, че нещата се случват само когато има пари, при нас дейностите продължиха. Подновен е състава на Родителския клуб. Именно от тях получих първата си подкрепа за провеждане на групата, която имам честта да ръководя. Откликваме на поканите за споделяне на опит в училища от област Враца, участваме в обменни визити на родителски клубове, включваме се активно в инициативи и кампании. Нашият ентусиазъм е вдъхновен от успехите на нашите деца. С гордост споделям, че четирима ученика участват в Общински детски младежки парламент.

7.Има ли нещо, което смятате, че може да бъде променено в училище? Нещо, което ще повиши мотивацията на учениците и техните родители да бъдат по – активни?

В училището са предприети мерки за ограмотяване на родители чрез „ Нов шанс за успех“. От три години се ограмотяват родители, които нямат начално образование. Виждам промяната в тези родители с повишаване на четенето на книги в библиотеката и включването им в дейностите на Читалището. Родителите са включени и в механизма за прибиране и задържане на учениците.

  1. Какво бихте пожелали на: учениците; учителите; родителите?

Бих пожелал на всички да участват активно в дейностите на училището и заедно да преодоляват проблемите на всяко дете за образованието и възпитанието му.