Центровете за развитие на общността ще отбележат Международния ден на ромите

На 8 април – Международния ден на ромите – светът почита паметта на всички ромски жертви на холокоста. По време на Втората световна война над 500 000 роми са били изпратени в концентрационни лагери, от които никога не са се завърнали. Подобно на други преследвани от нацистите групи, много от ромите са останали сираци, без съпрузи или бездетни.

Денят е основан на първия Световен ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 април 1971 г., който събира представители от 30 страни. Именно тогава се поставя началото на световното ромско движение за утвърждаване и развитие на ромската култура и идентичност.

Приет е химнът на ромите, песента „Джелем, джелем” („Пътувал съм, пътувал съм”). Мелодията на песента е традиционна, а текстът е дело на югославския композитор от цигански произход Жарко Йованович. Приет е и флаг. Ромското знаме е червено колело с 16 спици върху синьо небе и зелено поле. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото. Колелото с 16 спици в древна Индия се е наричало „чакра”. То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път,който саизвървели от Индия до Европа.

Социалната цел на Международния ден на ромите е да обедини и систематизира усилията на международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в малцинствена позиция цигани: образование, бедност, сегрегация.

Тази година Центровете за развитие на общността предвид извънредното положение ще отбележат Международния ден на ромите, като информационни кампании. Събитията са част от Дейности по проекти по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявани от ЦМЕДТ „Амалипе“

Основната цел на дейносттите е повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция и преодоляването на анти-ромските стереотипи. Друга цел е активизирането на обществеността за подкрепа на образованието и дейността на училищата. Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи и за популяризиране на културната идентичност на етнически общности.

Дейността е насочена както към ромските родители, родителите от други етнически малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват хора от всички етноси, което е предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях.

В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат стопирани процесите на вторична сегрегация, ще се повиши толерантността и доверието между родителите от различните етноси, както и осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция. Ще бъдат устойчиво активизирани родителите и местната общественост за подкрепа на местните училища и образованието в етнически смесена среда.