Център Амалипе организира обучение за теренни работници от Белгия

На 20 октомври се проведе обучение на работници на терен от Белгия как да работят в ромска общност. В него взеха участие повече от 40 социални работници, учители, междукултурни и образователни медиатори от Белгия и България. Обучението беше организирано онлайн от център Amalipe в партньорство с Foyer vzw в рамките на проекта NO-Segregation.
По време на обучението бяха обсъдени основните проблеми в работата с български роми, живеещи в Белгия, и начините за тяхното преодоляване. Г-н Коен Геуртс сподели, че много български роми живеят в Брюксел и срещат предизвикателства по отношение на заетостта, жилищното настаняване и образованието. Повечето от тях предпочитат да не се обявяват за роми и най-вероятно са от групата на Миллет, т.е. турскоговорящи роми мюсюлмани. Социални работници и учители от различни региони в Белгия също споделиха предизвикателствата при взаимодействието с български и румънски роми.
Деян Колев от център “Амалипе” обясни повече за различията в ромската група в България, те са модели на мигриране, неформалните власти в различните групи и как работещите на терен могат да взаимодействат с тях. Като добри примери той представи мрежата от образователни медиатори в България и работата им за повишаване на образователното равнище в ромската общност.
Боян Захариев от Институт “Отворено общество” – София даде практически съвети за взаимодействието на ромските мигранти в Белгия, Испания, Германия и други западни страни от ЕС. Той отговори на много конкретни въпроси на участниците.

Проектът No-Segregation се изпълнява в България, Испания и Белгия в периода ноември 2019 – октомври 2022 г. Проектът е финансиран по програма REC на Генерална дирекция “Правосъдие”. Повече за проекта и резултатите от него вижте тук: