Център “Амалипе” получи награда за най-добра практика за учене на възрастни

На 23 и 24 септември, 2013 г., в село Арбанаси, община Велико Търново, се проведе Регионална конференция за Северен Централен район, организирана от МОН по Проект „BG- Изпълнение на програмата на европейския съюз за учене на възрастни” (области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра).
ЦМЕДТ „Амалиле” участва в конкурса за най-добра практика за учене на възрастни от Северен Централен район.
Моделът на успешната практика беше подготвен и представен от Десислава Стефанова и Таня Ванова – експерти в Център „Амалипе”. Опитът, безспорните добри резултати и начинът на представяне на темата „Придобиване на социални и граждански компетенции за работа в ромска общност”, разработена в рамките на проект „Roma in EU”, предизвикаха интерес и много въпроси от страна на участниците и заслужено получи наградата за „Най-добра практика”.
На конференцията бяха представени и възможностите които Центърът за развитие на човешките ресурси към Програма „Учене през целия живот” предлага в страната ни. Бяха споделени и други добри практики, насочени към учене през целия живот, което показва, че неформалното образование във всичките му възможни форми не е само тенденция в последните години, а това е и бъдещето на новите поколения.
Конференцията приключи с мото, предизвикано от споделянето на различните практики на Център „Амалипе” – Не само всеки ученик може да бъде отличник, а всеки български гражданин може да бъде отличник!
Поздравления за успешната работа на колегите!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе”