Център Амалипе получи награда от конкурса “Споделената промяна”

Над 150 представители на пациентски организации от цяла България, сред които и ЦМЕДТ „Амалипе“, чуждестранни гости от Македония и Румъния, представители на българските институции, съсловни организации, асоциации и обединения в сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, здравни експерти и индустрия взеха участие в VII Национален конгрес на пациентските организации , който се проведе на 26-27.10.2018 г.. По време на конгреса бяха разисквани изключително важните теми за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които реформата в здравноосигурителния модел, създаването на национални програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, значението на биоподобните и генеричните продукти и др.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-жа Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, г-жа Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазването и други.

През втория ден се представи, обсъди и гласува проект на меморандум на пациентските организации, който да бъде разпратен до всички институции, работещи в сферата на здравеопазването. Пациентските организации единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие до 2030 г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е основополагащо човешко право и които поставят пациента в центъра на системата на здравеопазването.

В рамките на конгреса бяха обявени и наградените в Конкурса „ Споделената промяна“ за описване на добри практики в сферата на здравеопазването с цел подобряване благосъстоянието на пациентите в България. Център „Амалипе“ получи трето място в конкурса за инициативата „Общностен мониторинг на здравните услуги“, която използва методите на общностната мобилизация, чрез която се засилва застъпничеството отдолу-нагоре, което в дългосрочен план подобрява достъпа до качествени здравни услуги в уязвимите етнически общности. Инициативата бе презентирана по време на конгреса от Иван Тодоров – координатор общностно развитие Валери Ангелов.