Център Павлиикени отбелязаха Ромската Нова Година

На 14.01.Банго Васил /Василица/ ученици от СУ “Бачо Киро“ град Павликени ,ОУ “Св Климент Охридски“ , ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква посетиха Община Павликени. По традиция децата сурвакаха с пожелания за здраве, плодородие, мир и трудолюбие кметът на Община Павликени инж. Емануил. Манолов. – Събитието бе уважено и от заместник кметовете на Общината –инж Анастасия. Вачева и инж. Албена Петрова г-жа Румяна Гаврилова секретар на Община Павликени , г-н. Христо Кавалски –председател на общински съвет, г-жа Катя Димитрова –Началник отдел хуманитарни дейности, ,както и други служители на Община Павликени. На този празник бе представена литературно музикална програма от учениците от ОУ “Бачо Киро“ град Павликени. Малчуганите сурвакаха всички за здраве и берекет ,като след това получиха подаръци.
Вследствие на това сурвакарите посетиха и Дирекция Социално подпомагане град Павликени.
Те бяха посрещнати от директорката г-жа Ангелина Петрова и служителите към дирекцията ,децата сурвакаха за здраве и берекет ,като също получиха и много подаръци. Следващата институция ,която посетиха бе дирекция Бюро по труда град Павликени ,където бяха посрещнати от директора г-жа Илийка Иванова и служителите към бюрото по труда. От името на ЦМЕДТ ,АМАЛИПЕ“ Изказваме специална благодарности към на г-н Александър Михайлов –директор на ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква, Дияна Кънчева –учител ЦДО град Бяла Черква,
г-жа Лидия Ненкова –учител към ОУ “Св Климент Охридски“ гард Павликени, г-н Неделчо Неделчев –педагогически съветник към СУ “Бачо Киро“ град Павликени ,който помогнаха за това събитие.
Инициативата се провежда по инициатива на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.