ЦРО – Павликени

Казвам се Стефан Северинов Стефанов на 41 години, завършил съм висше образование степен бакалавър – История и магистърска степен – История и съвременност на ЕС-Европейска интеграция – ВТУ. Работя в Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ от осем  години, като образователен медиатор към център за развитие на общността град Павликени.

Акцент в моята дейност и идеология е активизиране и развитие на потенциала на хората от малцинствен етнос. Усилията ми са насочени към намаляване на дискриминацията и повишаване на социалната и икономическа интеграция. Целта ми е да променя обществената нагласа, за да покажа положителните им черти и качества. Искам хората от малцинствата да не робуват на досега възприетите стереотипи а да започнат да мислят за промяна. Успехът на интегрирането  е достижим само ако те го желаят –интеграцията е двустранен процес.

Аз съм Никола Янков Георгиев от ромски произход и работя към център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” от две години, като образователен медиатор. За мен е важно всички деца да посещават редовно учебните часове и да получат образование, което един ден ще им бъде от полза. Радвам се, че въпреки годините отново мога да бъда полезен на моята общност и да бъда част от голямото семейство на център “Амалипе”

 

 

 

 

 

Казвам се Златко Георгиев и работя към център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” от една години, като образователен медиатор. Доставя ми радост, че мога да бъда полезен на моята общност, особено на децата. Аз съм първият отличник от ромски произход, който успя да завърши с отличен успех, като това насърчава децата да се борят и да се стремят към същите резултати, които постигнах и продължавам да постигам във ВТУ-Велико Търново. Родителите гледайки промяната в техните деца ми гласуват доверие, за да работя с тях и винаги са активни във всички дейности и срещи, които организирвам.