ЦРО – Стражица

Казвам се Ирена Илиянова Михайлова на 38 години от гр.Стражица . Средното си образование съм завършила в гр . Стражица в СУ “Ангел Каралийчев” . Работя в Център за междуетнически диалог и толерантност” Амалипе “, като Образователен медиатор от шест години. Защото вярвам, че ромската общност се развива и модернизира . За да се подпомогне този процес на развитие трябва още много да се работи . Зная, че един ден в училище, на улицата и в институцията, всички ще сме равни. Моите постигнати резултати в работата ми ,като медиатор са:
“УСПЕШНИ ПОДХОДИ И РАБОТА НА ТЕРЕН С РОДИТЕЛИ”
• Много повече от възпитаниците ни завършват основно и продължават в двете направления на средно образование в нашето училище.
• Голяма част от завършилите средно образование в СУ “Ангел Каралийчев“ ученици продължават обучение във ВУЗ;
• Повиши се активността и съзнателното, отговорно отношение към целия учебен процес от страна на ученици и родители;
• Липсва напрежение и агресия между различните етноси.
За това аз мисля,че активността и организираността са важни условия. С активно участие на родителите ще допринесем за това, всеки ученик да бъде отличник а училището да се превърне в център на общността!