Проведе се онлайн среща за образователните медиатори: какво бе уточнено на нея?

Подсигурени са необходимите средства за финансиране на заплатите на образователните медиатори  след 1 юли. Промяна в Наредбата за финансирането ще подсигури специален ресурс за наемането на образователни медиатори и социални работници в училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи. Тя се очаква да  бъде приета до края на месеца, а ресурсът ще бъде разчетен още от 1 юли. Налични са и няколко други възможности за финансиране на образователните медиатори – както в училищата с концентрация, така и без концентрация на уязвими групи Това стана ясно на онлайн среща, организирана от Център Амалипе на 23 юни. Какво бе казано на нея?

В срещата участваха над 160 образователни медиатори и директори на училища от цялата страна. От страна на МОН се включиха Дима Коцева и Камен Йорданов (дирекция Финанси). Участваха и представители на НПО от различни региони на страната.

Медиаторите споделиха своите притеснения и това, че на много места директорите вече са дали предизвестия на своите медиатори и планират да ги съкратят от 1 юли поради края на НП “Подкрепа за образователните медиатори”.Те посочиха, че част от директорите очакват писмени указания от МОН как да процедират.

Дима Коцева, началник на отдел Дирекция Финанси на МОН подчерта, че необходимият ресурс за финансиране на образователните медиатори в училищата с концентрация на уязвими групи вече е разчетен и той ще подсигури запазването на щатовете за образователни медиатори/социални работници в тях. Тя благодари на Център Амалипе за активните позиции и още веднъж повтори решението, което МОН оповести по време на Кръглата маса “Перспективи пред устойчивостта на образователните медиатори”, провела се във Велико Търново на 9ти юни. Още през идната седмица се очаква Министерският съвет да приеме предложените от МОН промени в Наредбата за финансирането. Чрез тях:

 • се създава специален ресурс за назначаване на образователни медиатори. Той ще бъде нов стълб към средствата, отпускани по чл. 52а от Наредбата за финансирането и ще бъде предоставен на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи.
 • Тъй като вече е средата на годината,  до края на 2023г. ресурсът ще се отнася САМО до училищата, които са имали назначен образователен медиатор и получават средства за уязвими групи.
 • От 2024г. ресурсът ще бъде предоставен и на останалите училища, както и на ДГ с концентрация на уязвими групи.
 • Дискутира се предложението на Амалипе такъв ресурс да бъде наличен и за училищата без концентрация на уязвими групи, ще бъде търсено решение поне за новата година.

 • При определянето на средствата за назначаване на образователни медиатори ще бъдат отчитани категорията уязвими групи и категорията общини.
 • Ежегодно, Министърът на образованието и науката ще определя конкретния размер на средствата за един медиатори, като те ще бъдат не само за заплати, но и за осигуровки, ДТВ, заплащане за постигнат резултат.
 • Ресурсът за назначаване на образователни медиатори е разчетен от 1 юли и училищата ще го получат след приемането на Държавния бюджет.
 • Това се отнася и за другите средства за работа с уязвими групи. Те ще продължат да бъдат изплащани на училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. Г-жа Коцева подчерта, че училищата нямат никаква причина за безпокойство и не бива да съкращават щатовете на образователните медиатори след края на НП “Подкрепа за образователните медиатори”.

В своята презентация, председателят на Амалипе Деян Колев подчерта, че през април и май е имало безпрецедентен обществен натиск  за намиране на устойчиво решение за заплащане на образователните медиатори – включително подписка от над 21 000 граждани, писма от Амалипе, всички социални партньори, над 60 НПО, от Националния Омбудсман, дискусия в Комисията за образованието и науката…Всичко това е дало резултат.  Новото ръководство на МОН е предложило много добро решение, което подсигурява устойчиво финансиране за образователните медиатори в училища с концентрация на уязвими групи, а след 01.01.2024г.- и в детските градини с концентрация. Директорите следва да бъдат достатъчно активни и да продължат договорите на медиаторите, като вече имат основание да направят тези договори безсрочни.

Разбира се, предложеното решение не е идеално. В по-трудна ситуация се оказват училищата без концентрация на уязвими групи. Те могат да използват възможности, които са налице и за останалите училища. Например:

 • проект „Успех за теб“ ще финансира до 4ч. на ден, до 500лв. на назначените медиатори.
 • Могат да бъдат използвани и всички други ресурси, с които разполага съответното училище, посочи Колев – бюджетни излишъци, средствата, получени през март по „Подкрепа за успех“ и други. Директорът, който е доволен от съответния медиатор би могъл да намери как да финасира половината от заплатата на медиатора. Председателят на Амалипе изрази надежда, че ще бъде намерено решение ресурс за назначаване на образователни медиатори да бъде получен и от училища/ДГ без концентрация/с ниска концентрация на уязвими групи, които отговарят на определени критерии.

Участващите директори и медиатори споделиха множество други проблеми, като:

 • Много училища са подали заявления за регистрация по проект „Успех за теб“ чрез имейл, който училището ползва от години, а не чрез новия имейл, направен от МОН броени дни преди крайния срок. Това е предизвикало объркване. Техните заявления не са разгледани или са разгледани и са отхвърлени и те няма да бъдат включени в „Успех за теб“, макар че са кандидатствали и отговарят на критериите.
 • Директорите и счетоводителите срещат нормативни трудности при преминаването на образователните медиатори от Националната програма към заплащане по Наредбата за финансирането:
  • не е необходимо трудовите договори да бъдат прекратявани и медиаторите да бъдат отново назначени след процедура.
  • Съгласно Кодекса на труда, срочният друдов договор преминава в безсрочен, ако не бъде прекратен.
  • Тази промяна може да се регламентира с допълнително споразумение, което не се регистрира в НАП. 
  • В допълнителното споразумение може да бъде посочен източникът на финансиране. На практика и Националната програма и Наредбата за финансиране се финансират от държавния бюджет, а не чрез различни по произход средства като Оперативна програма, например
  • Не е нормално образователните медиатори да бъдат разглеждани като сезонни работници и да бъдат наемани от септември до юни
 • Много училища посочиха, че не попадат в нито една от категориите училища с концентрация на уязвими групи, съгласно Наредбата за финансирането. В същото време, те осъществяват интеграционен процес и имат нужда от образователен медиатори.
 • Участници посочиха, че част от РУО не им позволяват да ползват средствата, получени през март по “Подкрепа за успех”, поради липсата на инструкции от МОН и дори предлагат да ги върнат обратно на МОН. Деян Колев апелира да не се очакват инструкции за всяко нещо и директорите да бъдат реални мениджъри и да се възползват от дадената им оперативна свобода.

Срещата завърши с оптимизъм, че предложеното от новото ръководство на МОН решение за заплащането на  образователните медиатори е устойчиво и добро. В същото време, то трябва бързо да бъде комуникирано с всички училища – чрез РУО и всички други канали на МОН. Не бива нито един щат за образователен медиатор да бъде съкратен от 1 юли. Меди

 

Вижте още:

МОН предлага ново решение за образователните медиатори

Предложение към Наредбата за финансиране, юни 2023

Дискусия за образователните медиатори в Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Петиция събра повече от 20 0000 подписа в подкрепа на образователните медиатори