Search results for "терен"

Работа на терен на Радослава Спасова в село Крушовица

Темата за образователните медиатори е интересна и изключително важна, затова показваме част от работата на образователните медиатори и тяхната  работа на терен. Радослава Спасова – образователен медиатор в ОУ “Христо Ботев” село Крушовица, област Враца, провежда работа на терен като разговаря с родители, мотивира учениците, за да не отпадат от училище. Изключително важната работа на […]

Read More

Център Амалипе организира обучение за теренни работници от Белгия

На 20 октомври се проведе обучение на работници на терен от Белгия как да работят в ромска общност. В него взеха участие повече от 40 социални работници, учители, междукултурни и образователни медиатори от Белгия и България. Обучението беше организирано онлайн от център Amalipe в партньорство с Foyer vzw в рамките на проекта NO-Segregation. По време […]

Read More

Работа на терен на Иванка Стоянова в град Козлодуй

На 11.10.2022г. образователният медиатор Иванка Стоянова към НУ “Васил Левски” гр. Козлодуй, част от мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник”, заедно с учители проведе работа на терен по метода от врата на врата. Бяха обходени няколко семейства, на които децата не посещават училище редовно. Чрез тези посещения се цели да се получи […]

Read More

Работа на терен на Ерфе Адем Туталъ в град Банско

На 13.10.2022 г. образователният медиатор Ерфе Адем Туталъ към ПГТ “Алеко Константинов” гр. Банско проведе работа на терен в ромския квартал в град Банско. Целта на посещенията е да се видят отсъстващи ученици и причината за тяхното непосещение. Според медиатора разговорите с родителите и ежедневните посещения по домовете са начин за мотивиране на ученици да […]

Read More

Теренна работа в град Пловдив

Образователните медиатори Шабан Гебов и Нели Николова към ОУ “Панайот Волов“ град Пловдив на 11.10.2022 г. проведоха работа на терен по метода от врата на врата. Поводът на теренната работа бе посещение на домовете на две ученички, които от известно време не посещават редовно училище. При посещението се установи, че децата са от бедни семейства […]

Read More

Образователният медиатор Бериван Емилова към  ОбУ „Пенчо П. Славейков“ работи на терен в с. Марково

Образователният медиатор Бериван Емилова към  ОбУ „Пенчо П. Славейков“ с. Марково проведе работа на терен на 30.03.2022г., заедно с учители и класни ръководители на ученици от I до VII клас.  Целта на теренната работа е търсене на ученици, които системно отсъстват от училище по различни неуважителни причини. Медиаторът споделя, че трябва да се работи в […]

Read More

Веселинка Илиева от село Камен връща ученици в училище чрез срещи с родители на терен

Днес ви представяме Веселинка Илиева – образователен медиатор към СУ „Св. Климент  Охридски” село Камен, община Стражица.  Тя споделя, че желанието и хъса за работа са неотменна част от нейното ежедневие. Едно от нещата, с  които се гордее е как всеки ден убеждава децата да посещават редовно училище в условията на пандемия. Всеки  неин работен […]

Read More

Теренна работа в ромската махала в град Самоков

Образователният медиатор  Нели Асенова  съвместно с  учители от ОУ „Неофит Рилски“ град Самоков посетиха ромската махала в град Самоков на 27.01.2022г., където раздадоха учебни материали на учениците, които са карантинирани и не посещават училище. Учениците са карантинирани поради факта, че са имали контакт със заразени с COVID-19 съученици. При посещението на терен образователният медиатор проведе […]

Read More

Работа на терен в село Батак

На 28.01.2022г. Стефан Стефанов –  образователен медиатор-координатор към Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” посети ромската махала в. с Батак, като се срещна с родители по метода от врата на врата. Поводът за срещата бе консултации с родителите относно учебния процес. Посетени бяха домовете на ученици, които системно отсъстват от училище за разясняване на […]

Read More

Работа на терен се проведе в Батак с родителите на учениците в Основоно училище

На 17.09.2021 в село Батак медиаторът Стефан Стефанов и директорът на ОУ “Св. Св Кирил и Методий” г-н Шенай Нуриев проведоха срещи с родители на ученици, които учат в училището. По време на теренната работа бяха направени консултации относно нуждите им.   Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по […]

Read More
Page 1 of 1712345...10...Last »