Професионална палитра „АЗ ЗНАМ, АЗ МОГА“ в ОбУ „Св. Климент Охридски“ в с. Тишевица

Обединено училище „Св. Климент Охридски“ в с. Тишевица  беше домакин на  професионална палитра „АЗ ЗНАМ, АЗ МОГА“. В състезанието се включиха и представителни групи от ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница и ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Девене. Екипите от трите училища, изучаващи „Производство на хляб и хлебни изделия“ и „ Дограма и стъклопоставяне“ показаха професионални знания и умения, както и различни техники, усвоени от теоретичните и практични часове.

Гости на професионалния форум бяха г-жа Лорета Колена – Началник РУО  гр. Враца, г-жа Гергана Василева –  Началник отдел ОМДК, РУО гр. Враца, г-жа Велина Цветкова – ст. експерт „ Средно образование“, Община Враца, представители на местната власт и г-жа Йонка Данова от образователния екип на Център „Амалипе“. Състезанието е част от календара на дейностите в процеса на реализиране на държавния план-прием в област Враца.