Проведена бе беседа с родители в село Върбовка

На 05.05.2022 г. в село Върбовка се проведе беседа с родители, на която се обсъдиха различни теми. Водещи на беседата бяха образователният медиатор-координатор Стефан Стефанов и образователният медиатор Александър Асенов. Първата тема, която се обсъди беше за календарните празници и празници, които се отбелязват само от определен етнос. Поговорихме за изминалия Шекер байрам и за предстоящия Едерлез – Гергьовден. След това запознахме участниците в беседата с основните групи и подгрупи роми, обяснихме им традициите и занаятите, специфични за съответната група. Беше представена и темата за ползата от образованието. Искахме да  получим обратна връзка от участниците – според тях образованите хора печелят повече от необразованите и неграмотните. Необразованите хора много рано се сблъскват със суровата истина и трудната реалност на живота. Поговорихме за мотивирането от страна на родителите относно това техните деца да бъдат успешни в образованието си. Стефан Стефанов сподели, че престижното образование прави хората независими, осигурява им собствен живот, за образованите хора няма затворени врати. На участниците бяха раздадени информационни брошури как се празнува Едерлез – Гергьовден.

Изказваме нашата благодарност към всички участници!

 

Автор: Стефан Стефанов