Дарения получиха няколко нуждаещи се семейства в с. Батак

На 28.09.2021 в село Батак Стефан Стефанов и Никола Георгиев, образователни медиатори, посетиха няколко нуждаещи се семейства –  многодетни, на които предоставиха дарения от дрехи, обувки и перилни консумативи. След първото посещение при тези семейства се установи, че при много от тях се отглеждат деца,които учат и посещаватредовно на училище, а родителите нямат възможност да посрещат нужните  на семейството, които са от първа необходимост. Поради тази причина медиаторите стартираха дарителска кампания – събиране на дрехи, храни и перилни препарати за социално-слаби семейства. 

На семействата, които бяха посетени бяха дарени: дрехи, обувки, перилни препарати, раници за училище, както и учебни помагала. Благодарности бяха отправени към колегите от Център Амалипе и на служителите в училещето в село Батак за оказаната подкрепа, както и на всички, които се включиха в тази кампания.

 

Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.