НУ „Иван Вазов“- гр. Дългопол „По пътя към знанието чрез духа, традициите, нравите и бита на българщината: “Гергьовден” и „Едерлез“

„ГЕРГЬОВДЕН“ И „ЕДЕРЛЕЗ“

dulgopolНа 27 май Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол посрещна гости от Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Варна и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Блъсково. Трите училища са иновативни. Работят съвместно по проект към ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ”. На обменната визита домакините показаха материалната си база, средата, обстановката, в която се обучават и развличат учениците.

Представена бе заложена тема в тематичното разпределение по БЕЛ на групата, сформирана като иновативна. Учениците показаха подготовката и провеждането на празника Гергьовден за тези ученици, които са българи и роми християни, а учениците роми – турско говорящи показаха подготовката и празника Едерлези. Представени бяха паралелно двата обичая, като децата сами осъзнаха, че основното в посланието на празниците е благополучието, здравето, радостта от сплотеността и задружността на семейството. И при двата етноса децата се люляха за здраве, събираха билки и треви за здраве, къпаха се в росната трева, пяха и танцуваха, защото просто е празник – празник, поддържащ духа, традициите, нравите и показващ бита на двата етноса.

Заложената иновация чрез бита, нравите, духа и традициите по пътя към знанието затвърди очакванията на педагогическите специалисти. Преживяното като емоция, близкото до познатото от дома и семейството се възприема, осъзнава и затвърдява по-лесно. Подготовката за представянето завладя учениците, те потънаха в същността на темата, идваха редовно на училище, даваха предложения, мнения, потърсени от своите родители, баби и дядовци. Ученици, които никога не са се изявявали пред публика, на сцена се докоснаха до това вълшебство за тях и бяха горди от себе си, доволни от постиженията си. Чувстваха се удовлетворени от мисълта, че са оправдали очакванията на своите преподаватели.

Ръководството на НУ “Иван Вазов” сподели, че са убедени, че по този начин материалът е усвоен и осъзнат, защото той беше преживян емоционално и духовно, „беше близък и познат от средата от която идвам, в която живея и се чувствам сигурен“, а това е в основата на иновацията на училището.

Повече снимки от събитието вижте тук