Център „Амалипе“ участва в група за консултации с гражданското общество на Европейската комисия

Европейската комисия сформира група за консултации с гражданските организации по въпросите за ромите. В групата ще участват ромски и про-ромски организации, активни на европейско ниво. Те ще консултират Европейската комисия по основните решения, свързани с политиките за равенство, включване и участие на ромите. Групата ще бъде координирана от Главна дирекция „Правосъдие“.

След процедура за подбор Европейската комисия селектира 20 организации, които да участват в групата. Това са преди всичко организации, работещи на европейско ниво: например Пирен Аменца, Европейският форум на ромите и чергарите, ЕРГО Нетуърк, Европейски център за права на ромите, Институт „Отворено общество“, Мрежата за ранно детско развитие, Европейската асоциация по публично здраве и др. В работната група са включени и някои от утвърдените национални ромски организации, участващи в политическия дебат на европейско ниво – например Фондация „Ромски секретариат“, Централен съвет на ромите и синтите в Германия и др.

Център „Амалипе“ е единствената ромска организация от България, включена в работната група.

Център “Амалипе” ще информира за работата на групата чрез своята уеб страница.