“Моят ден – по-хубав”: иновациите в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Селановци

 Кратка визитка:

 • ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е единственото училище в селото.
 • Сградата е ремонтирана по проект към МРРБ, има 2 компютърни кабинета, мултимедийна зала, голям физкултурен салон, две действащи работилници, двор -23 декара
 • В него се обучават 163 ученици в 7 паралелки от първи до седми клас, в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение. Има 2 полуинтернатни групи.
 • Процентът на ромите е 53.
 • Около 65% от учениците живеят в непълноценни семейства /разделени родители, заминали в чужбина или други населени места в България,сираци и др./.
 • Социално слабите семейства са около 38 %.
 • В педагогическия екип работят17 професионалисти. За по-голяма част от тях работата с децата е МИСИЯ.
 • За личностната подкрепа на учениците са подсигурени 3 ресурсни учители, логопед и психолог, финансирани от училищния бюджет
 • Училището работи по 12 проекта, финансирани от различни национални и международни програми

За иновациите: Потърсете думата иновация в Интернет и ще получите почти 4700 резултата.

“Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки. Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът за маркетинг или организация да е нов (или значително подобрен) за практиката на дадена фирма.”

Какво:   Придобиване и надграждане на практически умения у ученици с различен етнически произход /със СОП и други нуждаещи се/ в областта на лична и домашна хигиена, готварство, градинарство, семеен бюджет и рекреация /ориентиране в населено място/

Защо:     В училището се обучават 36 ученици със СОП. Училищният екип познава в детайли личностното развитие на всяко дете, семейството и домашните условия на живот. Налага се изводът, че учениците нямат изградени навици за обслужване на индивидуалните, непосредствени потребности. Отглеждани са в среда, която много често е нехигиенична, лишена от елементарни битови условия. Най-остро стои въпросът с категоричната липса на добър пример у родителите или изпълняващите ролята на настойници в областта на: храненето, приготвянето и сервирането на храна; хигиената – лична и на жилището (познаване на миещи и почистващи препарати); трудовата дейност за осигуряване на прехрана. Значителна част от семействата имат големи дворове (до 3дка), но стоят необработени. Училището може да компенсира тези дефицити с целенасочено обучение и практическо приложение на наученото.

Къде:

 • В четири групи с максимален брой участници в една група – 8;
 • В класните стаи;
 • В работилницата по готварство;
 • В компютърния кабинет;
 • В училищния двор – в обособената зеленчукова градина;
 • В магазини;
 • В други населени места

Кога: Начален период – две учебни години –2017/18 и 2018/19; Общ брой на часовете за всяка група – 80; Начало на провеждането на дейностите -1 октомври за съответната година. Край на дейностите – 14 септември на следващата година. Графикът на дейностите включва работа в празнични и ваканционни дни, включително и първите 2 седмици на месец септември. Заниманията са с продължителност 2 астрономически часа за успешна практическа реализация на провежданата дейност

Как:

 • Основен метод на обучение: „Учене чрез правене“
 • Програмата за работа на групите включва 2 основни направления:
 • Домакинство – с три поднаправления:
 • хигиена,
 • готварство
 • управление на семеен бюджет и рекреация;
 • Градинарство – без поднаправления.
 • Разработени тематични планове по направления
 • Наети четирима ръководители по направления, които работят във всяка една от групите
 • Закупени материали и пособия за реализиране на дейностите

Занимания на тема: “Градинарство”:    “Знаете ли, че в Селановци всеки двор е най-малко 3 декара, а селановското землище е най-голямо в България? За паметник в центъра на селото са изградени две големи мотики. Ето за това смятаме, че придобитите умения в часовете по градинарство ще ни бъдат изключително полезни. Ние знаем какво и как можем да засеем и посадим, кога и с какво да го торим, пръскаме и поливаме. Как да го съхраним и консервираме. За Вас приготвихме уникални селановски люти чушлета.” Памела – четвърти клас

Занимания на тема „Семеен бюджет и рекреация“:   “Живеем в едно от най-големите села в България, но сме еднакво далече от три областни града. В часовете по рекреация се учим да се ориентираме в чуждо населено място, да намираме обекти, които са ни необходими. Учим се да работим с пари. Вече заем какво е бюджет – от къде “се пълни” и за какво “се изпразва”. Опитваме се и да пестим. Не можем да Ви предложим пачка с пари, но Ви подаряваме карта на България – да изберете място за екскурзия на Вашите ученици”. Искра – четвърти клас

Занимания на тема : “Хигиена”:   В часовете по хигиена – лична и на дома, се научаваме на практика как да си служим с основни пособия и препарати, гарантиращи добра хигиена. Убедени сме, че чистото тяло и дом осигуряват комфорт на душата и ума – на нас, и на другите. “Ако имате въшкопритеснение, групата по хигиена от Селановци е Вашето спасение!” Симона – четвърти клас

Занимания на тема: “Готварство”:    “В часовете по готварство ние се учим да приготвяме основни храни. Вече знаем какви продукти са ни необходими. За всеки случай сме записали рецептите. Научаваме се как да подредим масата и да поднесем храната. За Вас приготвихме тази малка почерпка.” Емануел – пети клас

Срещаме трудности:

 • Формирането на групите има нужда от нов подход
 • Създаваме нов тип документи в хода на проекта, които се нуждаят от прецизиране
 • Родителите не проявиха очакваната активност
 • Преодоляваме предразсъдъци – у ученици и у родители

Нашите очаквания:   Реална подготовка на най-малко 36 ученици със СОП от различен етнически произход за поддържане на домакинството – лична хигиена, хигиена на дома, превенция на ранните бракове и нежелана бременност, подготовка и сервиране на храна, планиране и разпределение на семейния бюджет, пазаруване, познаване и използване на домакински уреди, препарати и продукти.

Познаване и практикуване на градинарството – използване на дворното пространство ( в Селановци дворовете са от 1,5 до 3 дка), обработка на почвата (характеристика), сеитбообращение, видове семена и култури. Методи на обработка, препарати, съхранение и консервиране на готовата продукция.

Пълната презентация на училището можете да видите ТУК