Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?

Възстановено ли е присъственото обучение в началните класове в училищата с концентрация на уязвими групи? Как реагират родителите на необходимостта … Продължете с четенето на Как се случва връщането към присъствено обучение и тестването в училищата с ромски ученици?