Дистанционното обучение – предизвикателство или предимство за учениците от Община Криводол

С въвеждането на дистанционното обучение от  средата на м. март  в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Криводол, ОбУ „ Св. Св.  Кирил и Методий“ – с. Краводер, ОУ „ Васил Левски“ – с.  Лесура и  ОУ „ Васил Левски“ – с. Ракево ги изправи пред ново предизвикателство, защото  преобладаващия брой на учениците  е с нисък  социален статус и невъзможност да осигурят достъп до електронни устройства. При отлична организация от страна на ръководствата на учебните заведения, ангажираност на всички учители и съдействие от страна на образователния и общностен екип по проект  „Заедно можем повече“ /  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01/ възпитаниците на четирите учебни заведения  получаваха своевременно учебни материали. Заедно с това на тях и семейства им се раздаваха  информационни брошури за COVID 19, както и се провеждаха информационни кампании за продължаващото образование в профилираните паралелки.  Именно темата за дистанционното обучение се оказа най – актуална за учители, социални работници и общественици, които с интерес се включиха и в двата обучителни дни – 20 и 27, за да споделят своята гледна точка. Изводът от тези среща беше категоричен: спазване на противоепидемични мерки, екипна работа на различните институции и доверие от страна на общността са разковничето за справяне с новото предизвикателство наречено дистанционно обучение.