Предстоящо: Център Амалипе събира младежи от цялата страна за лидерска академия по гражданско участие и толерантност

Център „Амалипе“ организира вълнуващо събитие в периода от 16-ти до 19-ти ноември 2023 г., което обединява близо 200 представители на ученическите парламенти и учениците наставници под една обща мисия – “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”. Събитието ще се проведе в Хотелски комплекс Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в К.к. „Св.св. Константин и Елена“ и неслучайно започва на деня на толерантността – 16 ноември.

В съвремения свят, в който младежите се изправят пред редица предизвикателства, Център „Амалипе“ събира представители от 7-ми до 12-ти клас от училищата, включени в проекта „Всеки ученик ще бъде отличник – 3“, за да им предостави нови знания, умения и бъдещи приятелства. Целта на събитието е да предаде повече информация на учениците относно техните граждански права, да насърчи толерантното мислене и да развие техните лидерски умения.

Предвид това, че значителна част от младежите изпитват липса на интерес и знание по отношение на важни демократични принципи, събитието ще предостави възможност за обучение и дискусии по теми като гражданско участие, упражняване на правото на глас, борба с расизма, дискриминацията и езика на омразата.

Участниците ще бъдат активно включени в образователни занимания, насочени към развитие на толерантно мислене, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. Освен това, те ще придобият умения за планиране на масови кампании за застъпничество и обучение на връстници.

По време на четири дни на Лидерската академия, учениците ще се възползват от възможността да подобрят самочувствието си, да повишат активността си в училищния живот и да се стимулират да работят в екип със своите съученици.

Център „Амалипе“ се надява, че „Интеркултурната академия за гражданско участие и толерантност“ ще бъде поредна стъпка към по-светло и толерантно бъдеще, в което младежите играят ключова роля в обществения живот и общуват в дух на разбиране, толерантност и приемане.

За допълнителна информация:

Деница Иванова

0884857578

email: center_amalipe@yahoo.com

С подкрепата на: