Младежката група от Мъглиж вече проведе първа кампания и обучение за връстници по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”

След проведената онлайн среща за активни ученици на 20-ти февруари в платформата за видео разговори Zoom много от тях вече започнаха да организират граждански кампании и обучения на връстници, които са част от проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”.

Активните младежи от град Мъглиж бързо се организираха и в рамките на седмица проведоха първата гражданска кампания и обучителна сесия. На 21-ви февруари – Международния ден на майчиния език настоящи и бивши ученици на ОУ “Христо Ботев” гр. Мъглиж обединиха усилия като изработиха презентация по темата, която представиха пред своите връстници. Заедно изработиха табла с думи на майчините си езици.
Направиха и видео по темата, както и табло за силата на думите, за отрицателното и положителното им значение и отражение върху хората независимо от това на какъв майчин език са изречени. “Майчиният език на всеки човек е свещен – почитайте, учете и разпространявайте родния си език, защото няма по-велико от това, да славиш своя народ и език пред света”, обобщиха учениците. Чрез тази кампания учители и ученици имаха за цел да се повиши осведомеността относно езиковите и културни традиции като основа за разбиране, толерантност и диалог.

Активната младежка група продължи планираните дейности с обучителна сесия по метода “връстници обучават връстници”, като на 1 имаха възможността да проведат обучение на тема: “Богатството да сме различни” пред ученици от ПГСС “Гео Милев”, гр. Мъглиж. Обучението също е част от проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, реализиран от Център Амалипе, Институт “Отворено общество” София, Форум гражданско участие и училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”. Младите лектори споделиха, че са получили изключително позитивна обратна връзка и са впечатлени от активността и положителната енергия на участниците в обучението. 

Много снимки от двете събития можете да видите тук и тук

Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и единадесет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. В рамките на проекта се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти. Проектът се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук