Над 70 образователни медиатори участваха в обучителен семинар в град Велико Търново

Център Амалипе започна серия от обучения на образователните медиатори, като първото присъствено се състоя в периода 31.05 – 01.06.2021г. Обучението имаше за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България. По време на семинара участниците преминаха няколко важни тематични модула: основни права и задължения в сферата на образованието; активно участие на образователния медиатор в училищния живот; организиране и функциониране работата на образователните медиатори.

Събитието се осъществи с подкрепана на Посолството на Швейцария в България.

Обучението започна с представяне на участниците чрез дискусия на тема: „Роля на образователният медиатор“. Участниците споделиха какво е да си образователен медиатор – “това е мостът между институциите и общността, също е модератор, организатор, той е връзката между училището и родителите”, сподели един от най-активните медиатори Бойчо Кочев.

Деян Колев, председател на ЦМЕДТ ,,Амалипе“ сподели на присъстващите за прехода между патриархалност и модерност, като отбеляза, че „модерната общност решава всичко“.

Ето какво още споделиха медиаторите във връзка със своята работа по местата, в които живеят:

  • Образователният медиатор осъществява ефективен диалог между семействата на застрашените от отпадане ученици.
  • Медиаторът повишава информативността на родителската общност.
  • Проучване на анкети и други методи – работа с родителите.
  • Прилагане на нови подходи в работата с родители – тренинги, лектории, еднодневни обучения, беседи и други.
  • Индивидуални и групови срещи с родители, активно включване в общи дейности, като родителите са партньори на училището и работата с родителския клуб.
  • Организиране на кампании, които да достигнат до родители/ настойници, засилване на контрола на отсъствията и своевременно информиране на родителите от страна на образователния медиатор и добрия диалог и постоянния контакт с тях.

      По време на срещата Ирена Михайилова дългогодишен медиатор в ,,Амалипе“ сподели какви сацелите на медиаторството: Осигуряване на равен достъп до образование и детски градини чрез включване на деца и родители, проекти, програми и партньори за достъп до трудовия пазар. Анкетиране на всяко ромско и неромско семейство, проучване на образователния статус и здравния статус  на деца и родители, работа по случаи – връщане на ученици в училище, мотивация за тяхното образование.

Деян Кколев сподели във втората работна сесия ,,Работата на образователния медиатор по време на извънредното положение през март 2020 повече за трудностите, породени от пандемията. Срещнати проблеми във връзка с дистанционното обучение при учениците беше недостигът на устройства, затрудненията на учениците да работят с платформите и устройствата. Затова стартирахме кампанията  „Стара техника за ново начало“. Бяха предоставени пари за устройства и раздадени на училищата от Министерски съвет, за да закупят таблети. Деян Колев сподели : „Училищата ще могат да стартират обучение за ученици, родители и учители за работа в различни платформи и ще се реши кои родители ще се включат в тези обучения“.

На втория ден Атанас Атанасов  направи представяне на Мрежата на образователните медиатори – Фейсбук група на образователните медиатори, какви теми и какво ще се качва в тази група, как могат да се присъединят и да бъдат  активни, като следят  публикациите в тази група, кампании и публикации във връзка с присъствени срещи. Там медиаторите могат да споделят своя опит и модел на работа за това е важно да присъстват в онлайн и присъствени обучения, за да се информират повече. Участвалите в онлайн и присъствени обучения ще получат сертификати с цел да бъдат мотивирани да участват в следващите присъствени срещи, да бъдат подготвени от тези обучения, каза Атанас Атанасов. Подготвен е и план за дейности за работа на образователния медиатор от началото на месец Януари до месец Декември, който да им бъде от полза, а и чрез който да можем да проследяваме активността им.

Като част от обучителния тренинтг Валери Ангелов  представи на медиаторите как могат да сформират Родителки клуб. Родителския клуб трябва да има план за дейност, да привлича и ангажира родителите в училищния живот; доа разрешава проблеми, свързвани с превенция на отпадане от училище на децата и застрашени. Насърчаването на децата за продължаване на образованието след 7 и 12 клас също е част от дейностите на клуба.

За финал Атанас и Валери зададоха въпроси на образователните медиатори относно работата им по време на извънредното положение. Някои от участниците споделиха, че на учениците им е било много трудно да работят в онлайн среда чрез платформите Microsoft Teams, Skype, Shkolo, Zoom, Messenger, Viber и тук са се включили в помощ учениците наставници, за да обясняват как се работи с платформите и устройствата.

В края на срещата бяха раздадени материали, свързани с работата на образователните медиатори, като : „Наръчник на образователния медиатор“ , „Истории край огнището“ и др.

Теодора Крумова, Атанас Атанасов, Валери Ангелов и Галина Дечева връчиха сертификати на присъстващите, които бяха определени спрямо тяхното включване в онлайн и присъствени срещи. Сертификатите бяха на нива – първо ниво- бронз, второ- сребро, трето- злато.

Присъственото обучение премина ползотворно и медиаторите се информираха с много полезна информация, чрез споделяне на добри практики и обмяна на опит.