Младите ученически лидери от Никола Козлево проведоха кампания за превенция на ранните бракове

Лидерската академия започна да дава плодове!

Ученици проведоха кампания за превенция на ранни бракове!

След проведената през месец май осма Лидерската академия за ученици наставници и ученически парламенти към Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, финансирана от Тръст за социална алтернатива, с която целяхме присъстващите ученици да развият своите лидерски качества, уменията за работа в екип и изграждането на приемаща среда за всички и прекратяването на вредни традиционни практики вече виждаме резултатите. Скоро след събитието две момичета застанаха пред своите съученици в ролята на лектори.

Айше Билял и Естер Демирев, ученички от СУ „Ц. Б. Церковски“ с. Никола Козлево, изживяха емоционално сесията за превенция на ранни бракове по време на Лидерската академия и разбраха, че животът им трябва да протече по начин, неповлиян от вредна традиция като ранния брак. Също така от отправения към тях апел от нас разбраха, че могат да споделят наученото и да помогнат и на останалите момичета и момчета от тяхното училище.

Така започнаха да организират кампанията си за превенция на ранни бракове и я осъществиха! За техниката и събирането на момчетата и момичетата от осмите, деветите, десетите и единадесетите класове им помогнаха учители, но в ролята на лектори бяха самите те!   

В началото съучениците им много се изненадали, когато са видели че момичетата ще водят тренинга. Но още след въведението по интерактивен начин към темата, са показали голям интерес. Младежите са били активни. Получила се е жива дискусия. Изводите са останали дълбоко в сърцата. Момичетата-лектори споделят: “Малко се притеснявахме, вълнението ни беше голямо, но се радвахме, че говорим по толкова важна тема и помагаме на приятелите ни да правят правилни избори за живота си!„

Да изпиташ удовлетворението, че си бил полезен и си помогнал на някого е уникално изживяване! И ти се иска да го направиш отново! Това са почувствали и така мислят и нашите прекрасни момичета-лидери! Айше и Естер допълват: „Беше добро начало за нас! Мислим да продължим да правим такива сесии!“  Правете, момичета! Ние сме с вас и адмирираме усилията ви!