Николай Огнянов е избран за образователен медиатор на годината

Голямата награда “Образователен медиатор на годината” бе връчена от акад. Николай Денков, Министър на образованието и науката на Николай Огнянов, образователен медиатор към СУ ,,Христо Смирненски“, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен. Николай е образователен медиатор от 5 години. Той всеки ден обикаля повече от 9 села към общината, като мотивира родителите да пускат децата си на училище, носи декларации, домашни и устройства за децата, които се обучават в ОРЕС. Освен това той помага на всички деца, които имат затруднения с използването на различните платформи за дистанционно обучение. Николай Огнянов разнася всеки ден топъл обяд по домовете, както и хранителни продукти на хора, които имат нужда. Той спечели голямата награда, след като за него са гласували 1299 души в социалните мрежи на Център „Амалипе“. Награди получиха и всички номинирани участници, както следва:

Мира Стефанова – образователен медиатор в с. Победа към ОбУ “Добри Войников” получи отличие за “Овластяване на ромската жена”. Още преди да стане образователен медиатор, тя е организирала благотворителни и дарителски кампании в села от област Добрич. Тя е разпозната в общността и разполага с голямо доверие от местните, особено от родителите. Освен това Мира Стефанова бе удостоена и с плакет и грамота от кмета на община Добрич още през декември 2021г. За Мира Стефанова са гласували общо -1185 души в социалните мрежи на Център „Амалипе“.

Специална награда за добротворчество и застъпничество получи Фатме Арслан – образователен медиатор към ПГТСТ “Гоце Делчев” гр. Пловдив. Като образователен медиатор тя се бори за успеха на всяко едно дете. Хората я припознават като добрия самарянин, защото прави различни кампании, като събиране на дрехи за нуждаещи се семейства и ги раздава. Освен това тя прави благотворителни инициативи, чрез които е зарадвала много семейства, като не малко пъти тя използва и личните си средства за това. Фатме работи с над 400 ученици в училище. Тя се опитва всеки ден да върне в училище децата, които системно отсъстват. За Фатме Арслан са гласували общо – 644 души в социалните мрежи на Център „Амалипе“.

Награда за теренна работа и постигане на диалог заслужи Тихомир Георгиев, образователен медиатор в ОБУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Краводер, община Криводол. Цялата общност в община Криводол го познава като обединител на общността. Той участва в различни кампании, свързани с образователната интеграция и правата на човека. Хората в селото го търсят постоянно за всичко без значение от часа, дали е ден или нощ, той е винаги готов да помогне. За Тихомир Георгиев са гласували общо – 340 души в социалните мрежи на Център „Амалипе“.

Георги Шабанов, образователен медиатор към СУ “Трайко Симеонов“ гр. Шумен беше отличен като млад „будител и вдъхновител“. Завършил е висше образование в ШУ “Епископ Константин Преславски“, специалност Социална педагогика. Георги ежедневно работи на терен, като посещава домовете на учениците. Заедно с ученическия парламент организира благотворителни кампании и постоянно работи с деца, които са застрашени от отпадане от училище. Георги е припознат и уважаван от цялата шуменска общественост. За Георги Шабанов са гласували общо –  266 души в социалните мрежи на Център „Амалипе“.

 

Освен петимата финалисти, грамоти получиха и всички номинирани, които не успяха да стигнат до финала. Те получиха грамота за номинация в първия национален конкурс „Образователен медиатор на годината“ за 2021г. Грамотите бяха връчени от Деян Колев, председател на център „Амалипе“ на:

  • Селиме Алиева, образователен медиатор към ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен, Община Генерал Тошево, област Добрич.
  • Веска Абаджиева, образователен медиатор към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна, обл. Силистра.
  • Гергана Христова Янакиева образователен медиатор към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София.
  • Леман Асан Асан, образователен медиатор към ОУ „Отец Паисий“, с. Стефан Караджа, обл. Силистра.
  • Ташка Мутафова, образователен медиатор към ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, обл. Пловдив.

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който също бе гост на тържеството, връчи специален приз за утвърждаване и развитие на мрежата на образователните медиатори на:

Стефан Стефанов, образователен медиатор към Център „Амалипе“; Ирена Михайлова, образователен медиатор към Център „Амалипе“; Бойчо Кочев, образователен медиатор към ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, обл. Пловдив; Алдин Стефанов, образователен медиатор към център „Амалипе“; Лариса Антонова, образователен медиатор към ОУ „Христо Ботев“, гр. Бяла Слатина, обл. Враца; Ангел Ангелов, образователен медиатор към  ПГССХТ, гр. Шумен и Златина Памукова  от гр. Котел.

Мрежата на образователните медиатори, към момента обединява повече от 300 образователни медиатори от цялата страна, тук ще може да намерите и линк към групата на образователните медиатори – https://www.facebook.com/groups/331621514717494

Мрежата на образователните медиатори е неформална мрежа, създадена от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива, за да подкрепя образователните медиатори чрез предоставянето на информация, обучения и повишаване на капацитета им. В рамките на мрежата се организират ежемесечни срещи, които информират медиаторите за актуални събития, повишават капацитета, знанията и уменията им за работа на терен и им предоставят информация за възможности по програми; обменят опит и добри практики, дискутират актуални теми.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

 

Снимки: Райчо Чапразов