Община Павликени осигури заетост на 28 души в изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

Въпреки създалата се епидемологична обстановка през последните месеци, Община Павликени продължава да реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени” при предприети строги мерки за безопастност. След като беше проведен курс за професионална квалификация на неактивни лица от уязвими групи, на 28 лица от завършилите е осигурена заетост за 12 месеца. […]

Read More

Становище на Център Амалипе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Център Амалипе изразява своята силна тревога относно внесения на 01.07.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60, който считаме, че противоречи на Конституцията, че е в разрез с правото на ЕС, демократичните принципи и че съдържа дискриминационни разпоредби. Приемането на законопроекта от Народното събрание, би имало […]

Read More

TELUS International подкрепи проект на Център Амалипе срещу домашното насилие

На 24 юни се състоя онлайн заседанието на Обществения борд на TELUS International в България. Членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. В рамките на двете отворени покани за кандидатстване тази година се състезаваха помежду си общо 244 проекта. Общественият борд подкрепи 8 от тях, които ще […]

Read More

Какво предвижда проектът на Закона за изменение и допълнение на ЗПУО?

Народното събрание започна обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предложен от Министерския съвет. По същество, това ще бъде първата по-сериозна промяна в образователния закон, приет преди пет години и действащ вече четвърта година. Какво предвиждат предложените промени? Промените са в четири области: 1.Предвижда се въвеждане […]

Read More

Предложения на Център Амалипе, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” за изменения на ЗПУО

Предложения на Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г.   Подкрепяме предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, както […]

Read More

Публикувани са резултатите от кандидатстването на първи етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

148 проектни концепции на училища с до 300 ученици и 115 концепции на училища с над 300 ученици са одобрени да продължат към втория кръг на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Това става ясно от списъците, публикувани от МОН. Одобрените концепции все още не означават подкрепени за финансиране проекти. Одобрените училища ще трябва да […]

Read More

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „МЛАДЕЖКИ КООРДИНАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0006 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец.“, процедура чрез директно […]

Read More

НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ“

Общините, в които има градски училища и / или ДГ с преобладаващ процент ромски ученици и които имат общинска политика за десегрегация, т.е. за извеждане на тези ученици в приемни училища с преобладаващ брой ученици от мнозинството, ще могат да получат финансова подкрепа от МОН за този процес. Това ще става в рамките на Национална […]

Read More

Домашно насилие и престъпления от омраза по време на извънредното положение и пандемията от COVID-19

Областна администрация – Велико Търново беше домакин на организираната от Програма JUSTROM на Съвета на Европа и Европейската Комисия и Център Амалипе среща във връзка със зачестилите случаи на домашно насилие и престъпления от омраза по време на извънредната обстановка. Домакин на събитието бе “Областна администрация – Велико Търново“. Дискусията бе открита от Областния управител […]

Read More

Довиждане любима детска градина!

Зад гърба остава детската градина и е дошло време за училище. Празникът в град Шабла започна със  стихчета и песнички, които децата научиха в  детската градина – място където бе направена първата им крачка по пътя на образованието.  И ето бъдещите първолачета ги чака  първият звънец на есен и следващото стъпало по пътя на образованието.  […]

Read More
Page 100 of 117« First...102030...9899100101102...110...Last »