Заедно в борбата срещу домашното насилие

Домашното насилие спрямо ромски жени не е рядкост. Ромските жени, които преживяват домашно насилие, се сблъскват с повече трудности поради бедност, социално изключване, дискриминация и липса на социални услуги в районите, където живеят. Те рядко съобщават за случаи на домашно насилие, тъй като не са достатъчно информирани за проблема, както и кои служби да сигнализират. […]

Read More

Г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг, се запозна с работата на Център Амалипе

На 18-ти юли 2022г. като част от визитата си в България, г-жа Беате Валтер-Розенхаймер, депутат от Германския Бундестаг и заместник-посланика на Федерална Република Германия в България Щефан Рьокен се срещнаха с представители на Център Амалипе и се запознаха с работата на организацията, подкрепата за училищата, работещи в ромска общност и работата с образователните медиатори. Срещата […]

Read More

Операция „Модернизация на професионалното образование и обучение“: какво предвижда и от кога?

Седемдесет милиона лева ще инвестира новата Програма Образование в операция, която има за цел да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда. Тя ще бъде реализирана в национален мащаб като „системен проект“ на МОН и се предвижда да обхване близо 400 училища, предлагащи професионално образование. Това стана ясно след […]

Read More

В град Велико Търново се проведе обучение на юристи и адвокати на тема: “Случаи на дискриминация в ромска общност”

На 21.07.2022г. в хотел „Панорама“ гр. Велико Търново се състоя обучение на юристи и адвокати от адвокатска колегия от Велико Търново, в рамките на  проект ERELA на тема: “Случаи на дискриминация в ромска общност”. На събитието присъстваха над петнадесет юристи и адвокати, които бяха поканени да вземат участие в събитието.  Атанас Атанасов и Валери Ангелов, […]

Read More

Отворена е за кандидатстване програма Равен шанс – достъп до средно образование 2022-2023!

Център Амалипе съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г.   Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно […]

Read More

Провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

„Все така с любов към децата и учителите им“… Това е само една от десетките положителни обратни връзки от проведените краткосрочни обучения на педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. Обученията са в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване […]

Read More

За какво ще бъдат използвани 150 милиона допълнение към бюджета за образование?

С 10% ще бъдат увеличени средствата за издръжка, включени в единните разходни стандарти, от първи юли. От същата дата ще бъде увеличен с 31% нормативът за издръжка на дете в детска градина, чрез който МОН компенсира отпадането на таксите в предучилищното образование. С 15% ще бъде увеличен нормативът за стипендии на учениците, считано от 15-ти […]

Read More

Истории на успеха: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда чрез интеркултурно образование

На 4 и 5 юли 2022 г. в Парк хотел „Москва“, гр. София Център “Амалипе” проведе Национална конференция на тема „Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда“. В нея участваха Министърът на образованието акад. Николай Денков, зам. министърът на труда Иван Кръстев, зам. министърът на образованието Мариета Георгиева, ръководителите на […]

Read More

Подкрепата на Европейските фондове за политиките за десегрегация

Подкрепата на оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд за изпълнение на политиките за десегрегация през настоящия и новия програмен период бе дискутирано по време на втория панел на Националната конференция „Състояние на образователната интеграция: от сегрегация в етнически смесена среда“. Участници в панела бяха Йерон Йуте (ГД „Заетост“ на Европейската комисия), Иван Кръстев (заместник […]

Read More

Център Амалипе обучи педагози от община Шумен и Горна Оряховица по програма “Заедно в пъстър свят”

Център „Амалипе“  изпълнява Програма „Заедно в пъстър свят“  през 2022 г на териториите на община Шумен и Горна Оряховица.  Фондация „Тръст за социална алтернатива“ притежава лиценз за разпространение на територията на България на програмата  на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, насочена към подкрепа на професионалисти, работещи с многообразни общности да развият чувствителност и активна лична […]

Read More
Page 43 of 114« First...102030...4142434445...506070...Last »