Националният младежки форум с подкрепа към своите връстници

Над 200 ученици, които бяха подкрепени от Unicef с устройства в рамките на кампания “Стара техника за ново начало”, получиха писма за солидарност от своите връстници от Националния младежки форум. Като партньори на Unicef, които са едни от най-големите дарители в рамките на кампанията на Център Амалипе, младежите от Националния младежки форум разбират за инициативата.Трогнати […]

Read More

ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция – 2020

До 13 август държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви своя ежегоден конкурс за проекти. Тази година […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“   Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл.2, ал.7 на ПМС №160 от 01.07.2016г.   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, […]

Read More

Община Павликени осигури заетост на 28 души в изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

Въпреки създалата се епидемологична обстановка през последните месеци, Община Павликени продължава да реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени” при предприети строги мерки за безопастност. След като беше проведен курс за професионална квалификация на неактивни лица от уязвими групи, на 28 лица от завършилите е осигурена заетост за 12 месеца. […]

Read More

Становище на Център Амалипе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Център Амалипе изразява своята силна тревога относно внесения на 01.07.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60, който считаме, че противоречи на Конституцията, че е в разрез с правото на ЕС, демократичните принципи и че съдържа дискриминационни разпоредби. Приемането на законопроекта от Народното събрание, би имало […]

Read More

TELUS International подкрепи проект на Център Амалипе срещу домашното насилие

На 24 юни се състоя онлайн заседанието на Обществения борд на TELUS International в България. Членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. В рамките на двете отворени покани за кандидатстване тази година се състезаваха помежду си общо 244 проекта. Общественият борд подкрепи 8 от тях, които ще […]

Read More

Какво предвижда проектът на Закона за изменение и допълнение на ЗПУО?

Народното събрание започна обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, предложен от Министерския съвет. По същество, това ще бъде първата по-сериозна промяна в образователния закон, приет преди пет години и действащ вече четвърта година. Какво предвиждат предложените промени? Промените са в четири области: 1.Предвижда се въвеждане […]

Read More

Предложения на Център Амалипе, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” за изменения на ЗПУО

Предложения на Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, СНЦ “Свят без граници” и Сдружение “Нов път” към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 г.   Подкрепяме предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, както […]

Read More

Публикувани са резултатите от кандидатстването на първи етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

148 проектни концепции на училища с до 300 ученици и 115 концепции на училища с над 300 ученици са одобрени да продължат към втория кръг на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Това става ясно от списъците, публикувани от МОН. Одобрените концепции все още не означават подкрепени за финансиране проекти. Одобрените училища ще трябва да […]

Read More

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „МЛАДЕЖКИ КООРДИНАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0006 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец.“, процедура чрез директно […]

Read More
Page 91 of 108« First...102030...8990919293...100...Last »