Образователните медиатори успяват да убедят повече от 60% от родителите сред уязвимите групи, децата им да се върнат присъствено в училище!

Образователните медиатори успяват да убедят над 60% от родителите сред уязвимите групи децата им да се тестват и да се върнат присъствено в училище! От седмица те обикалят от врата на врата, за да разясняват на родителите сред ромската общност и други малцинствени групи какво представляват тестовете и защо е важно децата да се върнат към присъственото обучение в училище. Повече от половината паралелки се връщат в училище в 21 области благодарение на образователни медиатори, учители и директори, които заедно на терен информират родителите на учениците. По информация на Център Амалипе, поради голямата дезинформация в цялата страна, множество предразсъдъци, непознаване на самата процедура (на повечето места родителите смятаха, че с тестовете ще се взема проба от носа на децата), родителите на децата от 1-4 клас масово отказваха децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с т. нар. щадящи тестове. Важна роля за съгласието на родителите, изигра огромното старание на образователните медиатори, които успяха да убедят много родители, че тестовете са безопасни за техните деца. Медиаторите за пореден път показват, че именно те са връзката към общността.

Ето какво споделят някои от тях за работата си на терен и усилията, които  полагат през последната седмица:

Бойчо Кочев, образователен медиатор към ОУ “Васил Левски”, с. Караджово, обл. Пловдив:

„Повече от 80% от родителите бяха решили децата им да се обучават в ОРЕС поради една единствена причина – да не бъдат тествани. Проведох много разговори с родителите, които от начало бяха изключително негативни към тестването на техните деца. Радвам се, че родителите разбраха посланието ми, и още повече се радвам за  доверието, което имат към мен, към нашето училище и нашите учители. Щастлив съм, че родители на по-голямата част от 3-токласниците ми се довериха за пореден път и заедно ще върнем децата в класната стая. Вярвам, че няма място за тревога. Мога само да уверя и останалите родители, че ако се обединим, ще намерим изход и скоро всичко ще остане зад гърба ни. Вярвам, че всеки родител ще направи най-доброто за своето дете, а именно ще му даде възможност да учи в нормална учебна среда. За никого не е тайна, че сме изправени пред ситуация, в която трябва да се вземат бързи решения. Най-уязвими са най-малките. Те са тези, които ще понесат последицата на избора на възрастните. Всеки един от нас има своите доводи за решенията, които взима. Аз, като образователен медиатор, но и като част от екипа на ОУ “Васил Левски”, искрено съм загрижен от това дали нашите ученици ще получат най-доброто в конкретния момент. Зная, че всички ще си отдъхнем, когато това отмине. Но докато се случи, трябва да вземем решение: дали да върнем децата си в класната стая, където се чувстват най-добре, или да удължим времето на отделянето им от естествена среда – приятелите и загрижените учители.“

 

Веска Абаджиева, образователен медиатор към ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с. Нова Черна:

„В началото родителите бяха извикани в училище за допитване и попълване на декларации за съгласие за тестване на децата им. Оказа се, че част от родителите не бяха съгласни, също така  не посетиха и училище за попълване на декларации за съгласие. На този етап организацията беше трудна в училище, понеже бяхме изцяло онлайн. На 8-9.11.2021г. директорът ми връчи всички декларации, които трябваше да се попълнят на терен. В началото се сблъсках с много  трудности поради несъгласие на голяма част от родителите децата им да бъдат тествани. По време на срещите с родители, аз им обясних колко е важно децата им да учат присъствено в училище и как ще се осъществява тестването на децата. Беше изключително трудно да ги убедя, че това е най-правилното за учениците, а именно да са в училище. Много важно беше, че разбраха какво всъщност представляват тестовете. Усилията, които положих, дадоха резултат и постигнахме съгласие с родителите, че засега това е единственият вариант децата им да учат в присъствена форма.

Тази сутрин на 10.11.2021г. всички деца от 1-4 клас бяха в училище с родителите си. Отново имаше притеснения и недоверие, докато протичаше тестването в класните стаи. Аз бях заедно с родителите по време на тестването, като през цялото време разговарях с тях и се опитвах да ги успокоявам. Естествено получих и неприятни отзиви спрямо мен. След приключване на изследването, родителите се успокоиха и видяха, че няма нищо страшно.

Вече сме в нормални учебни занятия. Искам да благодаря за подкрепата на всички родители, както и на Център „Амалипе“, защото без нея би било изключително трудно да покажем и обясним ползите от присъственото обучение!

Снежана Овчарова е от гр. Бургас и работи в СУ “Христо Ботев”, кв. Черно море като образователен медиатор за втора година.

„Когато се обяви, че децата ще се връщат на училище само след направени тестове и че ще бъдат тествани два пъти в седмицата, родителите не бяха съгласни. Започнаха да идват в училището и да вдигат скандали. Твърдяха, че няма да си пускат децата на училище, че не са съгласни. Но основната причина за това беше незнанието им за това как точно ще се тестват децата – дали през носа, дали през устата. Тръгнах по домовете на хората и започнах да им обяснявам, че децата ще се изследват със секрет от слюнка, че няма да им “бъркат” никъде. Пуснах им видеоклип, за да видят как ще се случват нещата. Успокоих ги, че дори само едно нещо да не им хареса – дали начинът на тестване или отношението към детето им, те веднага могат да ме потърсят. Казах им, че за децата е изключително важно да се върнат в училище и ще загубят много ако не го направят. Усилията, които положих, дадоха резултат и децата могат да се върнат присъствено в училище. Радвам се, че мога да бъда полезна, както и че общността ми има доверие.“

Селиме Алиева, образователен медиатор към ОУ “Йордан Йовков” с. Красен.

„Още в началото, когато се обяви, че е необходимо да се тестват децата два пъти в седмицата, за да се върнат обратно в класните стаи, родителите бяха против. Споделяха, че не са съгласни децата им да се тестват. В разговорите ми с тях установих, че дезинформацията сред родителите е изключително голяма. Поради тази причина и съветвана от директора, започнах да разговарям с родителите и да им показвам как реално ще се случва тестването в училище. Успокоих родителите, че няма да се бърка в носовете на децата, а тестът ще бъде чрез отделяне на слюнка. Разбирайки, че всъщност няма нищо страшно при тестването, а и колко огромна е важността от присъственото обучение, родителите се съгласиха и в момента повече от 50% от тях са съгласни децата им да бъдат тествани и да се върнат обратно в класните стаи.“

***

Учениците в 13-те области на България, които вече разполагат с тестове и чиито родители са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата, могат да се върнат в клас от днес, 10 ноември, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката /МОН/.

Родителите на 57,03 процента от учениците от първи до четвърти клас в общините с обща заболеваемост над 250 на 100 000 души в цялата страна са дали съгласие децата им да се върнат в училище, като бъдат изследвани с щадящи тестове за COVID-19 два пъти в седмицата. В 19 области и съгласията от родители, и броят на паралелките в начален етап, които ще учат присъствено, е над 50%. Повече от половината паралелки се връщат в училище в 21 области. Децата, които учат онлайн заради липса на тестове, ще влязат в клас веднага, след като бъдат доставени количества от новите поръчки. Вече е създадена  организация тестовете да бъдат разпределени из училищата в страната, така че до края на седмицата ще могат всички да започнат присъствени учебни занятия.

Важно е да отбележим, че голяма роля за връщането на децата обратно в класните стаи изиграха образователните медиатори, които бяха на терен и разясняваха на родителите ползите от присъственото обучение и как ще се реализира самото тестване при децата. За пореден път виждаме как усилията, положени от образователни медиатори дават резултат. В споделените истории, ясно се вижда, че реално медиаторите са връзката между училището и родителите.

Център Амалипе поздравява всички образователни медиатори, учители и директори, които въпреки динамичната обстановка за пореден път показват своят професионализъм, като правят всичко възможно децата да учат отново присъствено в училище. Това са само част от историите, които образователните медиатори са ни изпратили.

Необходимо е да отбележим, че на повечето населени места родителите са склонни децата им да се върнат в училище след тестване. В много голяма степен това зависи и от нагласата на самия педагогически колектив. Съществуват обаче и случаи, в които училищата решават и информират родителите да не дават съгласие децата им да се тестват и да се обучават в ОРЕС среда! Апелираме към всички директори да положат максимални усилия децата да са обратно в училище!

 

Още за образователните медиатори може да прочетете на слените линкове:

https://amalipe.bg/larisa-antonova-mediator-koordinator/

https://amalipe.bg/aldin-stefanov-obrazovatelen-mediator-koordinator/

https://amalipe.bg/irena-mihailova-obrazovatelen-mediator-koordinator/

https://amalipe.bg/boycho-kochev-obrazovatelen-mediator-koordinato/

https://amalipe.bg/stefan-stefanov-obrazovatelen-mediator-koordinator/