Образователният медиатор в Шабла раздава пакети с маски и дезинфектанти на хора от общността

 

На 2.10.2020г. Едно от първите населени места, в които бяха раздадени пакетите с дезинфектанти,маски и ръкавици бе именно град Шабла, където образователният медиатор – Велика Иванова се постара и достигна до най-нуждаещите се семейства. Велика споделя, че семействата, които са получили пакетите с дезинфектанти, маски и ръкавици са благодарни, защото наистина не биха могли да си позволят да си ги закупят. За тях сега е най-важно да подсигурят за децата им хранителни продукти от първа необходимост, всичко останало остава на заден план. Благодарение на съвместната работа, като пaртньори на община Шабла по проект „Социално-икономическа интеграция за уязвими хора“, днес можем да бъдем полезни и да достигаме до най-нуждаещите се семейства.

 

 

 

Дейностите са Проект BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.