Центрове

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Среща на тема ,,Успели роми и добри практики“ се проведе в ОУ “Проф. д-р Асен Златаров” с. Боянци

На 08.06.2022 г. в  Основно училище “Проф. д-р Асен Златаров” с. Боянци се проведе среща на общността, на която образователният медиатор от Основно училище „Васил Левски“ с. Караджово Бойчо Кочев  представи темата “Успели роми и добри практики”. На срещата присъстваха родители на ученици, педагогически специалисти, ръководството на училището, както и официални гости. Бойчо Кочев изтъкна […]

Read More

В Бяла Слатина се проведе среща с родители на тема ,,Новите технологии и тяхното място в образованието“

На 27.05.2022г. се проведе среща с родители по проект Dream road “Път Мечта” на тема “Новите технологии и тяхното място в образованието”. Свидетели сме на значителни промени във всяка една област от човешката дейност, породени от развоя на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационните технологии […]

Read More

Ромски медиатори извършват консултации за идентифициране случаи на дискриминация.

Ромски медиатори извършват консултации за идентифициране случаи на дискриминация. Медиаторите са базирани в различни населени места в страната, като тяхната работа е да се срещата с местната общност и да намерят случаи на дискриминация, които да бъдат докладвани в съответните институции. Ромските медиатори са добре познати на общността сред която работят, но въпреки това е […]

Read More

Дискусия на тема „Ранни бракове“ в град Пловдив

На 12.05.2022г. в ОУ  “Панайот Волов” град Пловдив се проведе среща дискусия с родители на тема “Превенция на ранните бракове”. Дискусията беше организирана от образователния медиатор Шабан Гебов. На дискусията присъства също и образователният медиатор Нели Николова. В дискусията се включиха повече от петнадесет родители представители на милета и хорахане-рома, както и ученици. Дискутираха се […]

Read More

Среща с родители в село Устрем

На 13.05.2022г. Атанас Атанасов проведе среща с родители в с.Устрем, община Тополовград в  ОУ “Иван Вазов”. Темата бе обширна представи се презентация от образователният медиатор за превенция на ранните бракове. Изведоха се проблемите с уязвимите групи, защо образованието е важно за кариерното развитие и мястото на ромската жена в обществото. Дискусията бе интересна и обширна. […]

Read More

Работна среща с представители на институциите в село Батак

В село Батак образователният медиатор – кординатор Стефан Стефанов проведе работна среща с представители на институциите в селото. На срещата присъстваха  кмета на село Батак Зенко Маринов, секретаря на НЧ “Събуждане“  Иринка Димитрова, Нина Емануилова – представител от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак, Иваничка Ботева Кръстева – председател на родителски клуб към […]

Read More

Образователните медиатори от цялата страна отбелязаха “Василица – Ромската нова година” 2022

За поредна година образователни медиатори към Център Амалипе и училищата, част от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, отбелязаха празника Василица. И макар и тази година условията да са различни и да не можем да направим мащабни събития, няма да пропуснем да припомним колко е важно да градим мостовете по между ни. А посрещането на […]

Read More

ЦРО – Никола Козлево

Аз съм Миглена Димова Иванова, на 38 години от с. Никола Козлево община Н. Козлево. Завършила съм средно образование и в момента съм в процес на обучение със специалност Предучилищна, училищна и начална училищна педагогика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Работя като образователен медиатор в ЦРО АМАЛИПЕ от 07.05.2019г. Медиатор съм в СУ „ […]

Read More

ЦРО – Борован

с. Малорад Здравейте казвам се Зина Алексиева Бориславова. Завършила съм средно образование,с професионална квалификация “готвач ” в град Бяла Слатина. От скоро работя като Образователен медиатор в ОУ “Кирил и Методии” с. Малорад. Харесвам работата си защото трупам опит в сферата на възпитание над деца! Тъй като се запознавам с най-различни случай на ученици и […]

Read More

ЦРО – Гулянци

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР В СУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР. ГУЛЯНЦИ     В  Община Гулянци се реализира Проект BG05M9OP001-2.018-0003  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“ , с […]

Read More
Page 3 of 41234