Дейности

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

ОБИЧАЙ РАЗУМНО – КАМПАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ

   На 14.02.2020 г.  Център за развитие на общността – гр. Стражица отбеляза Дена на влюбените, като кампания за преодоляване на ранните бракове и други патриархални практики имащи негативно влияние върху социалното включване по Дейност: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, по […]

Read More

Любов по избор, не по задължение – кампания насочена към преодоляване на ранните бракове

    На 14 февруари в гр. Павликени се проведе кампания по – повод „Свети Валентин” насочена към преодоляване на ранните бракове и други патриархални практики имащи негативно влияние върху социалното включване. Дейността е по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018. […]

Read More

Родителски клуб организира тематични лектории за своите членове

  С четири тематични лектории провели се  през първия учебен срок, отчете дейността си  родителския клуб в СУ „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци. Темите бяха подбрани от образователния екип на Център „Амалипе“  след  предварително проучване. А в изготвянето на плана, поканите, организацията и провеждането се включиха Николай Огнянов – образователен медиатор, Данко Георгиев – председател […]

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до […]

Read More

Образователни медиатори отбелязаха Ромската Нова Година

Велико Търново На13 януари от в клуб 7доброволци към Център ,,Амалипе“ отбелязаха Василица с вечер на ромската култура, бит и традиции. Събитието започна с театрална постановка с участието на доброволци, които ни показаха как се празнува Васильовден в едно ромско семейство. След гостите се насладиха на ромските песни, които бяха изпълнени от Елена Христова. Не […]

Read More

Образователни медиатори в Община Антоново отбелязаха Василица – Ромската Нова Година

На 14.01.2020 г. в Център за развитие на общността – гр. Антоново за първи път се отбеляза Ромската Нова Година – Василица. Събитието бе уважено от Юсуф Исмаилов – председател на Общински съвет – Антоново, Милка Иванова – ръководител на проекта и Мелят Исмаилова – координатор ОПНОИР. Кампанията за честването на Василица цели популяризиране на […]

Read More

Център Павлиикени отбелязаха Ромската Нова Година

На 14.01.Банго Васил /Василица/ ученици от СУ “Бачо Киро“ град Павликени ,ОУ “Св Климент Охридски“ , ОУ “Бачо Киро“ град Бяла Черква посетиха Община Павликени. По традиция децата сурвакаха с пожелания за здраве, плодородие, мир и трудолюбие кметът на Община Павликени инж. Емануил. Манолов. – Събитието бе уважено и от заместник кметовете на Общината –инж […]

Read More

В Гулянци отбелязаха Василица

За поредна година в СУ   „ Христо Смирненски“ – гр. Гулянци беше отбелязана Василица – Ромската нова година. Активността на родителския клуб даде възможност този ден да бъде отбелязан с различни инициативи. В началото на училищното тържество се припомни защо и как се празнува Банго Васил, откъде идва името и кои са основните обичаи, свързани […]

Read More
Page 27 of 27« First...1020...2324252627