Ясни са първите одобрени студенти, които ще получат подкрепа от фонд “Искам да уча”

През 2022 година Център “Амалипе” стартира Фонд за ученици, които са на прага на висшето образование или вече са студенти и имат желанието и мотивацията да продължат да учат, но нямат възможност поради независещи от тях причини. Чрез тази кампания целим да помогнем на настоящи студенти или класирани в университети зрелостници да покрият семестриалните си такси, такси за общежития, учебни помагала или други разходи, свързани с висшето им образование. През лятото на 2023г. обявихме първия конкурс за кандидатстване, като младежите трябваше да представят редица документи и да отговарят на определени условия.  След детайлно преглеждане на формулярите им за кандидатстване и обсъждане бордът от експерти взе своето решение.

Важно е да отбележим, че кампанията по набиране на средства продължава и при достатъчно събрани средства ще бъде обявен нов срок за кандидатстване от студенти. Как може да подкрепите Фонда вижте тук.

Център Амалипе има щастието да обяви имената на студентите, избрани да получат стипендии, част от Фонд “Искам да уча” за академичната 2023/2024 година.

Списък на студентите, избрани за стипендии през 2023/2024 година:

 1. Айше Расимова, от Върбица, изучава Начална училищна педагогика с чужд език (английски) в Шуменски Университет ,,Епископ Константин Преславски“
 2. Синан Кадиров от с.Марково, изучава Специална педагогика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 3. Аксения Ранкова от Шумен, изучава Предучилищна педагогика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 4. Есил Шукриева от гр.Стражица, изучава Международен бизнес мениджмънт/ International Business Management във Висше училище по Мениджмънт / Varna Uniersity of Management
 5. Минчо Трупов от с.Градец, изучава Педагогика на обучението по музика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 6. Цветелина Христова от Сливен, изучава Педагогика Технически Университет – София, Инженерно – педагогически факултет – Сливен 
 7. Зюмбюла Ламбова от с.Дълго поле, изучава специалност “Лекарски асистент” в Медицински университет, Пловдив.

Тези младежи са били подбрани на основата на строги критерии, съобразени със семейния им статус, образователен успех и социални активности. Доброволческите дейности и показана мотивация са от изключителна тежест! Класираните студенти ще получат финансова подкрепа в размер на 1 200 лв. годишно (изплатени на 2 транша), която може да бъде използвана за покриване на университетски такси, частично наем за квартира или общежитие, както и за необходимите материали и пособия за тяхното образование.

Важно е да се спомене, че студентите, удостоени със стипендии, поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Център Амалипе, да помагат като наставници или да се включват в други доброволчески дейности на организацията. 

Център Амалипе насочва тази инициатива не само към ромската общност, но и към всички младежи, които отговарят на условията и проявяват желание да учат, тъй като вярваме, че всяко дете, което иска да учи, трябва да има възможността да направи това.

Център Амалипе се радва, че може да подкрепи тези младежи и да им предостави възможността да преследват своите образователни цели и мечти. С надежда, че те ще бъдат вдъхновение за много други млади хора, ние им пожелаваме успешно и плодотворно образование.

! Младежите следва да очакват повече информация на имейлите, с които са кандидатствали в следващите дни.

Ако и ти искаш да помогнеш, ето как може да го направиш: 

 • чрез паричен превод на нашата банкова сметка:
  Банка: Обединена българска банка
  Адрес на банката: В. Търново 5000, ул.”Васил Левски” 29А
  SWIFT:/ Банков код: UBBSBGSF                                                                                                                                                          IBAN: BG71 UBBS8002 1043297030
  Титуляр на сметката: ЦМЕДТ „Амалипе“; Основание: Фонд Искам да уча
 • На Платформата/ Platformata.bg – ТУК

Кампанията се подкрепя от  Reach for change в рамките на Инкубатор Растеж

Image by vectorjuice on Freepik

За допълнителна информация относно Фонд “Искам да уча” и условията за кандидатстване, вижте тук:

Фонд ‘Искам да уча’ събра над 7500 лв за подкрепа на студенти в нужда. Разбери как можеш да помогнеш и ти.

Важно: удължаване на срока за кандидатстване за подкрепа на студенти чрез фонд “Искам да уча!”