Новата учебна година бе открита от училищата в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”

Премина и този 15-ти септември. Един много различен първи учебен ден. В същото време, въпреки всички новости, едно си остава същото – стотиците детски усмивки, които училищният двор събра заедно. Макар и на дистанция и с маски, в очите на учениците, а и на учителите им, се виждаше вълнението и щастието, че отново са заедно.

Център Амалипе винаги е бил част от първия учебен ден и тази година не го пропусна, макар и по-различен начин. Точно преди началото на учебната година подготвихме информационни материали, които училищата и образователните медиатори да използват в работата си с родителите и учениците. Чрез тях целим да предоставим достъпна необходимата за всички информация за обучението в условията на Covid-19. Материалите можете да намерите тук. В следващите месеци ще продължим да се опитваме да бъдем полезни, като ще организираме и различни уебинари.

Училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъдат отличник” също започнаха учебната година иновативно, като навсякъде се постараха да съчетаят празненствата с нововъведенията, наложени за безопасността на учениците. Част от екипа на Център Амалипе присъства на места и бе част от първия учебен ден.

Усмихнати, любопитни и обнадеждени, учениците на ПГОХХТ Шумен, което е част от мрежата на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“, прекрачиха прага на любимото училище след речта на г-н Веселин Тодоров – директор на образователната институция и разбира се – традиционния първи звънец! Приветливата сграда събра нетърпеливите ученици по класните стаи, като всички спазваха препоръките за безопасност, в съответствие с изискванията. Експерт Силвия Станчева поздрави педагогическия екип и учениците и апелира за това през новата учебна година всички да са здрави, добри един към друг и да си помагат! Заедно с образователният медиатор разпространиха сред учениците разяснителни материали за безопасен престой в училище, специално изработени от Център Амалипе. Г-жа Станчева призова: „След новото за всички ни и трудно време на COVID 19 вече оценяваме училището още повече, така че нека вървим по пътя на знанието с желание, да постигаме успехи и всичко това да ни носи удовлетвореност!“

В СУ “Любен Каравелов” град Варна учениците и учителите очакваха този ден с голямо нетърпение! След известно отсъствие, училищният двор отново бе пълен. “Знаем, че тази учебна година ще бъде различна, но няма по-голямо щастие за ученици и учители от срещата на първия учебен ден” – споделят учениците. Директорът – Димитринка Георгиева пожела “На добър час” на най-малките ученици, на тези, които за първи път ще престъпят училищния праг и успешна учебна година на всички – ученици, учители, родители. Гостите на тържеството бяха г-жа Даниела Панайотова – зам. кмет на Район Аспарухово, отец Георги от храм “Св. цар Борис”, доц. д-р инж. Медиха Хамза – председател на Обществения съвет към СУ “Любен Каравелов”, инж. Иво Финков – председател на СС при Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив и г-жа Жана Василева – регионален координатор на ЦМЕДТ  Амалипе.

Сутринта на 15-ти септември – дворът на ПГСС „Бузема” в гр. София бе пълен с живот – ученици, родители, учители и гости. Поздрави, усмивки, радостни възгласи… Въпреки приповдигнатото настроение всички се стараят да спазват дистанция, заради необходимите мерки за предпазване от Ковид вируса. Тържествено се посрещат знаменосците, които внасят училищното знаме. Директорът Иванка Станчева емоционално приветства ученици, родители, колеги и гости. Обърна се с добре дошли и към новите 61 ученици – осмокласници, избрали защитените специалности Техник -растениевъд и Каменоделство, както и Техник-озеленител.  Приветствия към екипа на училището, учениците и родителите поднесоха и официалните гости – Димитър Антов – общински съветник, представител на Камарата на каменоделците в България и Валери Леков – регионален образователен координатор на „Амалипе”. След кратка музикална програма г-жа Станчева „удари” първия

Отново е първият учебен ден и в СУ  „Васил Левски” в гр. Ябланица. И отново е празник, истински празник за деца и родители, за учителите. Отбелязахме го заедно – необичайно и

нестандартно с празнична програма с първи, пети и осми клас и във всяка класна стая с всички останали класове, защото  за първи път в историята учебната година започна в условия на извънредна епидемична обстановка при засилени мерки за сигурност заради COVID-19. Училището гостоприемно отвори врати за 467 ученици от общината в обновените си класни стаи и физкултурен салон. Пъстър килим от цветни лехи, нови пейки и каменни пътеки, които отвеждат до кътчета за отдих са част от новия   ландшафтен дизайн на училищния двор.  И всичко това в резултат на труда и усилията на екипа на г-жа Цветелина Вълчева. За да пожелаят  успешна нова учебна година гости на първия учебен ден бяха Пламен Василев – зам. кмета на Община Ябланица, д-р Румен  Гавраилов- Председателят на Общинския съвет,  Диана Василева – гл. експерт „ Социална политика“,  Йонка Данова – регионален педагогически координатор на Център „ Амалипе“, членове на Обществения съвет. От името на Център „ Амалипе“ бяха връчени поздравителен адрес и букет, а г-жа Данова  благодари за дългогодишното  успешно партньорство с едно от най – големите училища в област Ловеч с думите:  „Вярвам във вашия успех, защото вярвам в професионализма на учителите, във всеотдайността и партньорството на родителите,  в усърдието на учениците“. И през тази година училището успя да реализира план – приема  след седми клас. Чрез  подготовката по специалност „ Ресторантьор“ и „Техник на транспортна техника“ се дава възможност за пълен обхват на учениците от общината, както и  за възможност да се реализират на трудовия пазар след успешното завършване на петгодишното обучение.

Посланикът на конфедерация Швейцария у нас Н.пр. Мюриел Берсе Коен и Деян Колев – председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ бяха гости на откриването на новата учебна година в Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново. Н. Пр. г-жа Коен приветства учениците, учителите и всички присъстващи, като сподели опита на Швейцария в дуалното обучение и проект „Домино“, и акцентира на екологичното образование и възпитание. Първият учебен звънец бе ударен от директора на професионалната гимназия, г-жа Боряна Мочева. Учениците влязоха в училището с празнично настроение, след мерене на температура и с маски, подготвени за превантивни мерки срещу COVID-19.
Посланик Коен разгледа училището и проведе среща с учители, ученици и образователни медиатори. По време на срещата бe заявен интерес за задълбочаване на швейцарско-българското партньорство в областта на образованието и опазването на околната среда, чрез изграждане на мостове за сътрудничество с професионална гимназия от Швейцария, подготвяща кадри в областта на модата, и обмяната на опит в областта на екологичното образование през декадата на ООН (2020 – 2030), посветена на опазването на биологичното разнообразие.
Пред г-жа Коен бе представена и изложбата „Етноси“, изобразяваща модата и традициите в облеклото през погледа на учениците от специалност „Моден дизайн“.
Посланик Берсе Коен обсъди с директора на училището Боряна Мочева дуалното образование и предизвикателствата пред него по време на КОВИД-19, както и развитието на бизнеса в България. На открито в двора на училището, швейцарската посланичка разговаря с ръководството на училището, екипа на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и образователни медиатори от Павликени, Стражица и Антоново за важността на тяхната работа за образованието на децата от уязвими групи, ситуацията с образованието по време на КОВИД19 и дистанционното обучение, както и предизвикателствата пред училищата в месеците, които предстоят.

 

На добър час на всички училища и ученици! Нека новата учебна година бъде здрава и присъствена!