Search results for "терен"

Започнаха часовете по “Твоят час” в Средното училище гр. Ябланица

В средно училище „ Васил Левски“ – гр. Ябланица стартираха заниманията на група „ Младежта е толерантност и устрем към образование“ по проект „ Твоят час“. Групата е по предложение на Център „ Амалипе“, чийто партньор ябланското училище е от няколко години. Обучението е насочено към минимализиране на безпричинните отсъствия и ограничаване на броя на […]

Read More

Център „Амалипе“ със Сертификат по ISO 9001

Център „Амалипе“ бе одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001-2015 за организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове, практикуми, специализации, квалификация и преквалификация в следните области на приложение: организиране на образователни и научни форуми, обучения за работа в мултикултурна среда, обучения на родители, обучения за работа на теренни работници в мултикултурна среда, семинари по […]

Read More

Подпомогна ли Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ромската образователна интеграция през периода 2007 – 2012 г.

Деян Колев, ЦМЕДТ „Амалипе” Настоящият доклад прави преглед на изпълнението на управляваните от Министерство на образованието и науката приоритетни оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по отношение на усилията за образователна интеграция на децата и учениците от ромската общност. В доклада аргументирам четири тези: мерките / схемите, насочени експлицитно към малцинствата / […]

Read More

Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца билингви

Милена Илиева, Сдружение “Свят без граници”, Стара Загора  Резюме: Статията съдържа парадигми за ранни интервенции при деца от ромски етнически произход, принадлежащи към маргинализираната част от обособения ромски квартал „Лозенец”, град Стара Загора, които не са посещавали детска градина, като се описва накратко интерактивна методика, която е апробирана с над 50 деца и е дала положителни […]

Read More

Наръчник на учителя по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор” в часовете за СИП

Румяна Стефанова, ОУ „Ц. Церковски”, с. Средище В Граждански договор с № ABF10 – 82 от 16.10.2012 г. между мен като изпълнител и ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико Търново като възложител е фиксиран предметът на същия: чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Базов учител в рамките на програма „Превенция на отпадането на ромските […]

Read More

Нов поглед върху ролята на ромите – медиатори в училището и общността

Пламен Янакиев, гр. Дългопол През 2012 г. 5-ма младежи от ромски произход, включително и аз, взехме участие в обучение, организирано от Център за работа в мултикултурна среда „Амалипе” в гр. Велико Търново. Получихме удостоверения, че успешно сме преминали обучението за работа в часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. Така започна всичко. Развълнувани и нахъсани от […]

Read More

ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СТАРТ – „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР”

Училището и учителите винаги търсят свои пътища за осмисляне на образователния процес, от гледна точка на идеята за прибиране и задържане на учениците от етническите малцинствени групи, с цел отпадане на по-малък брой ученици от училище. Обръщайки поглед  върху проблема за интеркултурността на нашето общество, е необходимо да се търсят нови  форми на работа, които […]

Read More

Проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните / записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, […]

Read More

Председателят на Център Амалипе получи Почетен знак на Държавния глава

Двадесет и пет застъпници за правата на детето – активисти от гражданския сектор, журналисти, учители, както и организацията УНИЦЕФ – бяха отличени от Президента Росен Плевнелиев с Почетен знак на Държавния глава. Това стана на церемония, провела се в Президентството на 20 ноември. Отличието им бе връчено за изключителен принос и заслуги за утвърждаване и […]

Read More
Page 16 of 16« First...1213141516