Проект Подкрепа за успех в условията на извънредно положение

Училищата, участващи по проект Подкрепа за успех, могат да започнат дистанционно провеждането на дейност 4, т. е. допълнителните обучения за ученици от втори гимназиален етап с цел успешно полагане на матури по български език и литература, и друг общообразователен предмет. Останалите обучения по проекта и заниманията по интереси ще бъдат възобновени след отмяната на извънредното положение. Това бе съобщено от Грета Ганчева, ръководител на проекта, по време на срещата на министър Вълчев с учители роми по повод на международния ден на ромите 8 април. 

Съвсем естествено част от въпросите, поставени от педагозите от ромски произход, бяха свързани с актуалните въпроси около провеждането на учебния процес в условията на извънредно положение и завършването на настоящата учебна година.  Изпълнението на системните проекти на МОН в училищното образование Подкрепа за успех и Образование за утрешния ден също бе дискутирани. Ето част от поставените въпроси и получените отговори:

 

Как ще се процедира със Заниманията по интереси при положение, че не могат да се направят пълния набор часове поради извънредното положение?  Ще бъдат ли заплатени заниманията след като трябва да се направят по 72 часа, за да се издаде удостоверение? 

Часовете по ЗИ основно ще се провеждат през летните месеци и в началото на септември,  за да може да се компенсира изоставането. Това е съобразено и с факта, че  много от родителите ще са изчерпали своите летни отпуски  и за тях ще бъде по-удобно  децата да  участват в занимания по интереси  и през летните месеци. Краят на годината е до 14 септември. Имаме право да ги направим до тогава тези часове.

Ако не можем да ги компенсираме, вече тогава ще говорим за промяна в указанията, за да може тези 72 часа да се вземат за по-дълго време.

 

 Кога ще бъдат проверени допълнителните обучения по дейност 3 за основна степен и първи гимназиален етап? 

Те също ще бъдат провеждани след края на извънредното положение и през летните месеци. Те ще бъдат в присъствена форма.

 

Ще може ли да добавим в групите по Подкрепа за успех ученици, които в момента не са обхванати в дистанционно обучение? 

Да, ще може. В момента с колегите от Изпълнителната агенция събираме справка чрез РУО за всички ученици, които не са били обхванати или са били обхванати само частично. Ще бъдат предвидени възможности да се увеличат не само учениците, но и училищата. Чрез Подкрепа за успех ще дадем възможност да се навакса изоставането на част от учениците които по една или друга причина нямаха възможност да участват в дистанционното обучение.

 

Кога ще бъдат проведени допълнителните обучения по дейност 4, които имат за цел да подготвят учениците за предстоящите матури? 

Училищата могат да започнат да ги провеждат още от тази седмица.  Това са единствените часове по проекта, които ще могат да се провеждат дистанционно с оглед на малкото време оставащо до провеждането на матурите.

 

 По колко часа седмично могат да бъдат провеждане по дейност 4? 

По два часа на ден, пет дни в седмицата.

 

 Вижте още:

Среща на учители роми с министъра на образованието

Проект Подкрепа за успех ще финансира провеждането на занимания по интереси

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех