Проектът „The Youth Against Antigypsyism” – YAG (на ромски език „yag“ – „огън“) има за цел да развие капацитета на млади роми и нероми, както и неправителствени организации за борба с антиромските прояви и насърчаване на участието на ромската младеж в основните структури и съответните младежки политики и стратегии, свързани с ромите на национално и международно ниво.

Целевата група на проекта са предимно ромски и неромски младежи; младежки организации; заинтересовани страни, политици и хора, вземащи решения, международни и европейски институции и евродепутати, занимаващи се с приобщаването/участието на ромите и младежите.

Дейностите по проект YAG се провеждат между януари 2022 г. и декември 2023 г. Те включват поредица от събития за изграждане на капацитет, водени от Център за междуетнически диалог Амалипе: за справяне с речта на омразата (Словакия), за интерсекционалността (Унгария) и ромската идентичност (Испания), за изграждане на положителни наративи за ромите (България) и включването на ромската младеж в основните младежки структури (Франция). Партньори по проекта са международната мрежа Phiren Amenca, Белгия (водеща организация) и RGDTS, Унгария.

В рамките на проекта YAG, Phiren Amenca ще проведе проучване за участието на ромските младежи в масовите младежки структури, заедно с редица международни мрежови събития (Унгария, Чехия, Белгия). RGDTS като партньор по проекта отговаря за осигуряването на участие на ромските младежи в поредица от европейски младежки събития като Европейското младежко събитие, Европейската седмица на ромите и Европейската младежка столица. Проектът YAG се финансира от Програмата за граждани, равенство, права и ценности на Европейския съюз. За актуализации на проекта и покани за участие следвайте уеб и Facebook-страниците на Phiren Amenca и Center Amalipe.