Посланикът на Швейцария ще открие учебната година в ПГМД Велико Търново

Снимка: ©FDFA

Посланикът на Швейцария у нас Н.пр. Мюриел Берсе Коен ще открие учебната година в Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново. Посланикът на конфедерация Швейцария у нас Н.Пр. Мюриел Берсе Коен и Деян Колев – председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ ще бъдат гости на откриването новата учебна година в Професионалната гимназия по моден дизайн – Велико Търново.

Г-жа Коен ще се срещне с учители и ученици и ще разгледа училището. Професионална гимназия по моден дизайн гр. Велико Търново е партньор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ от 2018 година. Като част от мрежата училища, работещи по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“, гимназията се утвърди като авторитетна и водеща в сферата на професионалното образование. Училищният екип прилага модел, в който учениците са в центъра на образователния процес, а за да израснат като уверени и успешни възрастни, усилията са насочени именно върху придобиване на знания и умения по изучаваните професии. Уважава и поощряват индивидуалните особености и потребности на учениците в процеса на обучение. Цени се тяхната креативност и новаторство, поощряват се творческите им решения и мотивацията им за усвояване на дизайнерската професия. Следвайки целите си, в кратък период от време, училището се превърна в център в общността, отворено към партньорство с родители, семейства, организации, бизнес и личности, които заедно да работят в избраната посока. Това е едно обикновено училище, променящо съдбите на много деца от уязвими групи и родители към по-добро, към бъдещето, без да допусне отлив на българските деца, ставайки пример за много училища в България.

След запознаване с учениците и ръководството на училището, Н.пр. Мюрел Коен ще разговаря и с образователни медиатори от гр.Велико Търново, гр.Павликени, гр.Стражица и гр.Антоново, за да се запозне от близо с работата на медиаторите по време на дистанционното обучение и пандемията и техните нужди, както и на децата от съответните населени места.