В Бяла черква се отбеляза Международния ден ,,На правото да знам“

В град Бяла Черква се с отбеляза международният ден  „На правото да знам“.  Медиаторите Стефан Стефанов и Никола Георгиев проведоха дискусия на  тема: Превенция на домашното насилие пред ученици от ОУ “Бачо Киро“. По-късно се състоя и среща с родители от родителския клуб, на които също бе представена темата за домашното насилие, бяха дискутирани основни въпроси като какво разбират под домашно насилие, познават ли жертви, знаят ли къде да потърсят помощ в случай на домашно насилие и как могат да помогнат на жертвите. Бяха раздадени информационни материали, свързани с видовете насилие и към кого могат да се обърнат при нужда.