Център „Амалипе“ започва съвместна работа с чуждестранни партньори от Португалия, Румъния, Гърция и Испания за превенция на домашното насилие над ромски жени

Проектът PATTERN (Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN) има за цел да допринесе за предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромски жени в Гърция, България, Португалия, Испания, Румъния и ЕС. Чрез повишаване на осведомеността в ромските общности, информиране на жените за техните права и наличните механизми за подкрепа и позволяване на професионалистите да реагират ефективно на домашното насилие, PATTERN ще даде възможност на ромските жени и ще подобри тяхната интеграция и пълно участие в обществото.

PATTERN е европейска инициатива, която има за цел да овласти ромските жени да разпознават домашното насилие, да са наясно с наличните механизми за подкрепа и да действат като лидери на промяната в техните общности. В същото време тя има за цел да предостави на професионалистите необходимите знания, които ще им позволят да реагират ефективно на случаи на домашно насилие над ромски жени.

 

Кой ще се възползва?

 • ромски жени;
 • Ромски междукултурни медиатори и професионалисти, работещи в читалища / местни общински служби;
 • ромски общности;
 • По-широка общественост, ромски организации, съответни национални и транснационални институции и заинтересовани страни

 

Как ще успее PATTERN?

PATTERN ще допринесе за предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромски жени в Гърция, България, Португалия, Испания, Румъния и ЕС, чрез:

 • Разработване на протоколи, които дават възможност на специалистите да реагират на домашното насилие над ромски жени по изчерпателен начин;
 • Повишаване капацитета на поне 350 ромски междукултурни медиатори и професионалисти в читалища / други местни общински служби за домашно насилие над ромски жени;
 • Повишаване на капацитета на поне 100-150 ромски жени за това как да разпознават и съобщават за домашно насилие и да действат като лидери на промяната в своите общности;
 • Повишаване на осведомеността в ромските общности за изграждане на здравословни и егалитарни отношения;
 • Увеличаване на достъпа до знания / данни за явлението домашно насилие над ромски жени.

 

Какво ще постигне PATTERN?

 • Разработване на протоколи за домашно насилие за жени роми;
 • Подобрен капацитет на 350 ромски междукултурни медиатори и професионалисти в читалища или други местни общински служби за домашно насилие над ромски жени;
 • Повишен капацитет на 100-150 ромски жени за това как да разпознават и докладват домашно насилие и да действат като лидери на промяната в своите общности;
 • Повишена информираност на ромските общности за изграждане на здравословни и егалитарни отношения с цел предотвратяване на домашно насилие.

 

Център „Амалипе“ продължава традицията да се бори за повишаване на информиранността на представителите на ромската общност в България, както и за техните права и свободи.