Присъствено обучение на образователни медиатори

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира присъствено обучение за образователни медиатори на 31-ви май и 1-юни във Велико Търново.

Център Амалипе започна серия от обучения на образователните медиатори, като предстоящото ще бъде първото присъствено за 2021г. Обучението има за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България. По време на семинара участниците ще преминат няколко важни тематични модула: основни права и задължения в сферата на образованието; активно участие на образователния медиатор в училищния живот; организиране и функциониране работата на образователните медиатори.

Желаещите да се включат е необходимо да отговарят на следните условия, за да участват в обучението:

  • Да са образователни медиатори, назначени към съответното училище;
  • Да са присъствали на поне две онлайн срещи, организирани от център „Амалипе“ за периода февруари 2021 – май 2021г.
  • Да имат желание за развитие и обогатяване опита на образователния медиатори.

Обучението на образователните медиатори ще се състои на 31-ви май – 01-ви юни 2021 във Велико Търново с подкрепата на Швейцарското посолство, като програмата и мястото за провеждане на обучението ще бъдат изпратени допълнително на регистриралите се за обучението.

Поради големия проявен интерес за участие в обучението бихме искали да ви уведомим, че с приоритет ще бъдат одобрявани участниците, които отговарят на всички условия и са част от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник 3” Формуляр за кандидатстване ще намерите на следния адрес -> https://forms.gle/P36xHHLrgehRndxD7

Център “Амалипе” поема разходите за храна и нощувка. Разходите за транспорт се покриват от участниците или от съответното училище.

За контакт: Атанас Атанасов – 0882 540 209, Валери Ангелов – 0882 247 945