Работа на терен на Радослава Спасова в село Крушовица

Темата за образователните медиатори е интересна и изключително важна, затова показваме част от работата на образователните медиатори и тяхната  работа на терен.

Радослава Спасова – образователен медиатор в ОУ “Христо Ботев” село Крушовица, област Враца, провежда работа на терен като разговаря с родители, мотивира учениците, за да не отпадат от училище.

Изключително важната работа на медиаторите е да помагат на децата от общността, за да не отпадат от училище и да завършат своето образование, а също така да се реализират като успешни и вдъхновени млади хора в живота. Радостина работи в насока мотивация и резултати с родителите. Тя посещава семействата и се старае да ги насочва как да бъдат винаги мотивирани. Родителите имат доверие към образователният медиатор и споделят своите проблеми. Така медиаторът напълно опознава семействата и знае подхода какъв да бъде и как да разреши дадения проблем ако има такъв. Затова и резултатите са видими – децата посещават училище с повишена мотивация след посещения на образователният медиатор, а родителите подкрепят децата си в техните начинания.

 

Изготвил: Ирена Михайлова – образователен медиатор